Toegankelijkheidsverklaring

Maastricht UMC+ streeft ernaar om deze website voor iedereen toegankelijk te maken. We proberen te  borgen dat alle pagina's voldoen aan WCAG 2.1 Level AA in overeenstemming met de EU-toegankelijkheidsrichtlijn.

Verklaring

Maastricht UMC+ streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website MUMC+.

  • hoofddomein:
  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
    • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Maastricht UMC+ is beschikbaar via de link www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/7242

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Maastricht UMC+ gepubliceerde informatie blijkt dat de website MUMC+ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Maastricht UMC+ is gevorderd met de toegankelijkheid van MUMC+ en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 07-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Maastricht UMC+ .
Functie: Adviseur Online Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via patientenservice@mumc.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/klacht-indienen.

Aanvullende informatie van Maastricht UMC+

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Sluit de enquête