U bezoekt een patiënt

In het academisch ziekenhuis Maastricht kunt u familie en vrienden tussen 15.45 en 16.45 uur en tussen 18.15 en 19.45 uur bezoeken.

Algemene bezoekuren

Middagbezoek van 15.45 tot 16.45 uur
Avondbezoek van 18.15 tot 19.45 uur

Bent u niet in staat op deze tijden op bezoek te komen, adviseren wij u met het unit-hoofd van de verpleegafdeling te overleggen of het mogelijkheid is op een ander tijdstip uw dierbare te bezoeken.

Aan het nummer van de afdeling ziet u op welk nivo de afdeling ligt

  • Nivo 0: Haemodialyse
  • Nivo 1: A1 en B1
  • Nivo 2: A2, B2, C2, D2, E2 en E3
  • Nivo 3: A3, B3, C3, D3, E3, F3
  • Nivo 4: A4, B4, C4 en D4
  • Nivo 5: A5, B5, C5 en D5 

Afwijkende bezoekuren

Voor een aantal afdelingen in het ziekenhuis gelden afwijkende bezoekuren.

Hemodialyse:
van 9.00 - 10.30 uur en van 14.00 - 15.30 uur.

Klinische psychiatrie afdeling B1:
middagbezoek:
van maandag tot en met vrijdag  van 12.45  - 13.30 uur
zaterdag en zondag van 13.30 - 16.30 uur.
avondbezoek:  van 18.15 - 19.45 uur.

Verpleegafdeling B2:
van 10.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 19.00 uur.

Verpleegafdeling Verloskamers / kraam- en zuigelingenafeling D2:
Kraamkamers: van 10.00 - 13.00 uur en van 16.00 - 19.30 uur.

Verpleegafdeling Neonatologie E2:
Ouders kunnen in principe de hele dag bij hun baby op bezoek komen. Bepaalde uren komen wat minder goed uit in verband met het werk op de afdeling. Deze tijden zijn van 07.00 tot 09.00 uur en na 22.00 uur. Tevens zijn er momenten waarop wij u vragen de afdeling te verlaten: dit kan zijn bij werkzaamheden bij andere patiëntjes of tijdens de overdracht bij het wisselen van de diensten en de visite van de medische staf.

Broertjes en zusjes kunnen tussen 09.30 en 19.30 uur onder begeleiding van één van de ouders op bezoek komen. Broertjes en zusjes die in de afgelopen periode zelf kinderziekten of andere infectieziekten hebben doorgemaakt of ermee in contact zijn geweest, kunnen niet op bezoek komen.

Grootouders, familie en vrienden (vanaf 12 jaar) mogen samen met één van de ouders op bezoek komen: wij raden u aan maximaal eenmaal per dag.  Maximaal twee personen kunnen mee. Maak een afspraak tussen ’s morgens 09.30 en 10.30 en ’s avonds tussen 18.30 en 19.30 uur en noteer dit in de afdelingsagenda.

Coronary Care Unit CCU C3:
van 11.00 - 11.30 uur en van 18.30 - 19.00 uur.

Medium Care C3:
van 15.45 - 16.45 uur en van 18.15 - 19.45 uur.

Intensive Care Unit ICU D3 en E3:
van 14.00 - 15.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur.
Weekend en feestdagen van 11.00 - 12.00 uur.

Cardiochirurgische Care CCC F3:
van 14.00 - 14.30 uur en van 19.00 - 19.30 uur.

Medium Care Cardiothoracale Chirurgie D4:
van14.00 - 14.30 uur en van 19.00 -19.30 uur
 
Medium Care neurologie C5:
van 10.30 - 11.30 uur en van 18.30 - 19.30 uur.

Recovery:
van 19.00 - 19.30 uur.

Verpleegafdeling A5:
van 15.00 - 20.00 uur.

Tot Slot

Er zijn in het ziekenhuis afdelingen waar u geen bloemen kunt meenemen vanwege infectiegevaar. Deze afdelingen zijn:
Verpleegafdeling A3
Verpleegafdeling A5
Verpleegafdeling D5
Alle intensive care afdelingen.