Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Valorisatie

Vanaf 1 januari 2014 hebben het azM en de UM een nieuwe gezamenlijke Regeling Kennisrechten. Werknemers en werkgever weten dankzij deze regeling precies wat hun rechten en plichten zijn ten aanzien van kennis en onderzoeksresultaten. De regeling komt voort uit het belang dat de Raad van Bestuur van het azM en het College van Bestuur van de UM hechten aan kennisvalorisatie en de wens om voor beide instellingen dezelfde regels op te stellen.

Valorisatie van onderzoek
Valorisatie van onderzoek is een belangrijke activiteit van kennisinstellingen. Steeds meer subsidieprogramma’s eisen dat valorisatie een integraal onderdeel van een onderzoeksproject is. De resultaten van onderzoeksprojecten moeten, zoveel als mogelijk, onder de aandacht gebracht worden van potentiële gebruikers en vertaald worden in maatschappelijke, economische en/of financiële waarde.
Het ontbreekt onderzoekers vaak aan de kennis, vaardigheden en tijd om het valorisatieproces succesvol te doorlopen. Binnen het Maastricht UMC+ zijn diverse partijen die de onderzoeker hierin ondersteunen en faciliteren.

Sluit de enquête