Blauwe Zorg – Samen op weg naar duurzame zorg

Met Blauwe Zorg willen we duurzaamheid binnen de gezondheidszorg bewerkstelligen. Het milieu – waar een term als groene stroom duidelijk maakt wat duurzaamheid is – diende als inspiratie. In het milieu doen we allerlei dingen om de aarde bewoonbaar te houden voor onszelf en voor onze kinderen. Díe gedachte willen we ook in de zorg: hoe houden we de zorg voor iedereen toegankelijk, niet alleen nu maar ook in de toekomst? En dan niet door minder zorg te leveren, maar met name door de zorg op een andere manier in te richten.

Zuid-Limburg is een belangrijke innovatieregio voor nieuwe zorgvormen. De minister van VWS benoemde in 2013 negen regio's tot proeftuinen 'Betere zorg met minder kosten', waarvan twee in Zuid-Limburg: Blauwe Zorg (regio Maastricht-Heuvelland) en MijnZorg (regio Oostelijke Mijnstreek). Een derde proeftuin, Anders Beter (regio Westelijke Mijnstreek), is daar later aan toegevoegd.

 

In de drie Limburgse proeftuinen is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met anderhalvelijnszorg. Anderhalvelijnszorg is gericht op het voorkómen van onnodige verwijzingen vanuit de eerstelijns huisartsenzorg naar de tweedelijns specialistische ziekenhuiszorg. Hierbij worden gelijktijdig drie met elkaar samenhangende doelen nagestreefd: een verbetering van de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten.

Patiënttevredenheid omhoog, kosten kunnen omlaag

In Limburg vinden diverse anderhalvelijnsinitiatieven plaats waarbij onder andere de specialist uit het ziekenhuis zijn patiënten ziet in een eerstelijnssetting, zoals in de Stadspoli's.. Streven is dat de zorg laagdrempelig is maar ook dat er 'gepaste zorg' wordt geboden: op de juiste plaats, voor en door de juiste persoon en voor de juiste prijs.

Met subsidie van de Provincie Limburg, hebben de verzekeraars VGZ en CZ, en Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de tevredenheid van patiënten en zorgverleners, de kwaliteit van zorg en uiteraard de kosten. Dirk Ruwaard, hoogleraar Public Health and Health Care Innovation Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht hierover: "We zien dat patiënten tevredener zijn over de kwaliteit van zorg, en dat er géén verslechtering van hun gezondheid optreedt. Op basis van de bevindingen tot nu toe kan gesteld worden dat anderhalvelijnszorg de potentie heeft om kosten te besparen.

 

Blauwe zorg

Lees meer over Blauwe Zorg op www.blauwezorg.nl en in het magazine 'Blauwe Zorg op de juiste plek'. Kijk ook op www.duurzamezorgmaastricht.nl.

duurzame zorg
Sluit de enquête