Diagnostiek via het Diagnostisch Centrum

Rechtstreeks verwijzen zonder afspraak

Huisartsen uit de regio Maastricht-Heuvelland vragen diagnostiek voor hun patiënten aan via het daartoe bestemde formulier van het Diagnostisch Centrum. In veel gevallen kunt u de patiënt rechtstreeks verwijzen, men hoeft geen afspraak te maken:

Afspraak door patiënt zelf

In een aantal gevallen dient men van te voren een afspraak te maken:

 • H2 ademtest: patiënt belt zelf met 043-3875361
 • HP ademtest: patiënt belt zelf met 043-3874702
 • Echo gynaecologie: patiënt belt zelf met 043-3877762
 • Radiologie: patiënt belt zelf met: 043-3875385 (met uitzondering van spoed, hiervoor belt de verwijzer zelf met de Huisartsen Servicedesk).

Aanvraag per zorgmail

Voor onderstaande onderzoeken kunt u het aanvraagformulier per zorgmail versturen naar: huisartsenservicedeskmumc@zorgmail.nl

 • echo hart
 • inspannings ecg
 • endoscopie
 • DEXA onderzoek
 • Eventrecording. 
  Voor niet genoemd onderzoek of bij vragen belt u met de Huisartsen Servicedesk: 043- 387 4480. 
Sluit de enquête