Expertisecentra voor zeldzame aandoeningen

Ruim 1 miljoen kinderen en volwassenen in Nederland hebben een zeldzame aandoening. Een ziekte noemen we zeldzaam als deze bij minder dan 1 op de 2.000 mensen voorkomt. Bij zo’n 8.000 aandoeningen is dat het geval.

Deze ziektes zijn ernstig, chronisch en vaak levensbedreigend. Ook zijn ze zeer moeilijk te herkennen en vast te stellen. Veel patiënten hebben er vaak een lange zoektocht op zitten voordat een diagnose is gesteld en behandeling kan beginnen.
Mensen met een zeldzame aandoening kunnen terecht bij een door het ministerie van VWS erkend Expertisecentrum voor Zeldzame Aandoeningen (EZCA).  Het merendeel daarvan bevindt zich in een van de academische ziekenhuizen, waar onderzoek, expertise, kennis en gespecialiseerd zorgaanbod zich onder één dak bevinden.  

Het Maastricht UMC+ telt 21 van deze door het ministerie van VWS erkende Expertisecentra Zeldzame Aandoeningen (ECZA).

 • Wil je weten welk expertisecentrum gespecialiseerd is in een bepaalde zeldzame aandoening? Patiënten(organisaties) en het algemene publiek kunnen terecht bij de Expertisezoeker van het Erfocentrum. Of je kunt zoeken op Orphanet (met name gericht op zorgprofessionals).


  Samenwerking

  De behandelingen voor zeldzame aandoeningen worden voortdurend verbeterd. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Zorgverleners werken nauw samen in multidisciplinaire teams, maar ook met andere instellingen in Nederland en Europa. Inmiddels zijn er 24 Europese netwerken voor zeldzame aandoeningen (ERNs) waar we kennis en expertise uitwisselen. Nederlandse umc’s coördineren zeven van deze ERN’s. Hier kun je een animatie vinden waarin precies wordt uitgelegd wat de ERNs doen.

Overzicht erkende expertisecentra in het Maastricht UMC+

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Zeldzame Lever en Galblaastumoren

Erkend voor
 • Zeldzame lever-, galweg- en galblaastumoren
Contact

Drs. M. Dewulf, chirurg
Mw. L. Baade-Corpelijn, Verpleegkundig specialist/Physician assistant i.o. HPB-Chirurgie
Email: hpb@mumc.nl
Telefoon: 043-3874900 (polikliniek Chirurgie)

Meer informatie

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Neuro-Oncologie

Erkend voor
 • Zeldzame zenuwstelsel tumoren.

Hieronder vallen gliomen zoals het glioblastoom, anaplastisch of laaggradig astrocytoom en anaplastisch of laaggradig oligodendroglioom. Andere zeldzame tumoren zijn onder andere medulloblastomen, ependymomen, gangliogliomen en pinealis tumoren.

Contact

Dr. M.P.G. Broen, neuroloog/neuro-oncoloog
martijn.broen@mumc.nl
Telefoon: 043-3871113

Meer informatie

Hersentumorcentrum Limburg

Maastricht UMC+ Expertisecentrum voor Neuro-endocriene Tumoren

Erkend voor
 • Neuro-endocriene tumoren, waaronder GEP-NET, Merkelcelcarcinomen en pulmonale neuro-endocriene tumoren
Contact

Drs. L. Latten-Jansen, internist-oncoloog
Telefoon: 043-3877025 (secretariaat medische oncologie)

Meer informatie

Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center / Neuro-endocroniene tumoren

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Neuromusculaire Ziekten

Erkend voor
 • Neuromusculaire aandoeningen
 • Myotone dystrofie
 • Natriumkanalopathie gerelateerde dunnevezelneuropathie
 • Verworven perifere neuropathieën (pijnlijke neuropathieën/dunnevezelneuropathie)
 • Duchenne and Becker spierdystrofie (in samenwerking met het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen Kempenhaeghe)
Contact

Dr. J.G.J. Hoeijmakers, neuroloog/neuromyoloog
Telefoon: 043-3877059

Meer informatie

Radboudumc - Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Marfan en Gerelateerde Stoornissen

Erkend voor
 • Vasculair syndroom van Ehlers-Danlos
 • Idiopathische spontane dissectie van kransslagaders
 • Syndroom van Marfan
 • Syndroom van Loeys-Dietz
 • Familiale dissectie en aneurysma van thoracale aorta
Contact

Dr. M. Kempers, klinisch geneticus Radboudumc
Marlies.Kempers@radboudumc.nl

Meer informatie

Expertisecentrum voor Marfan en aanverwante aandoeningen

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Weke delen Tumoren

Erkend voor

Volgt

Contact

Volgt

Meer informatie

Volgt

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Zeldzame Respiratoire Tumoren

Erkend voor
 • Mediastinale tumoren
Contact

Dr. M. Hochstenbag, longarts
Dr. F. Marcuse, longarts i.o.
thymusteam@mumc.nl

Meer informatie

Hart+Vaat Centrum Maastricht UMC+ / Robotoperatie van de zwezerik

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Endocriene Tumoren

Erkend voor
 • Schildkliercarcinoom
Contact

Dr. B. Havekes, internist-endocrinoloog
Telefoon: 043-3877019 (secretariaat)

Meer informatie

Schildklierkanker Maastricht UMC+
Schildkliercarcinoom Maastricht UMC

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Hoofd-Hals Oncologie

Erkend voor

Vogt

Contact

Volgt

Meer informatie

Volgt

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Gastrointestinale Motiliteitsstoornissen

Erkend voor
 • Chronische intestinale pseudoobstructie
 • Idiopathische gastroparese
 • Familiaire viscerale myopathie
 • Zeldzame motoriekstoornissen van het maag-darmkanaal
Contact

Prof. Dr. D. Keszthelyi, maag-darm-leverarts
Telefoon: 043-3875021 (secretariaat)

Meer informatie

Maag-Darm-Leverziekten Maastricht UMC+ / Neurogastroenterologie en Motiliteit

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Hemofilie en Aanverwante Bloedingsziekten

Erkend voor
 • Hemofilie
 • Ziekte van Von Willebrand
 • Trombopathie
   
Contact

Dr. F. Heubel-Moenen, internist-hematoloog
floor.moenen@mumc.nl

Meer informatie

Maastricht UMC+ Hematologie / Hemofiliebehandelcentrum 

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Vasculitis en Immuungemedieerde Nierziekten

Erkend voor

Volgt

Contact

Volgt

Meer informatie

Volgt

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Zeldzame Syndromen en Cognitieve Stoornissen

Erkend voor

Volgt

Contact

Volgt

Meer informatie

Volgt

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Zeldzame Bewegingsstoornissen

Erkend voor
 • Ziekte van Huntington
Contact

Dr. M. Oosterloo, neuroloog
expertisecentrumhuntington@mumc.nl

Meer informatie

Huntington Expertisecentrum Maastricht UMC+

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Stoornissen in het Fructosemetabolisme

Erkend voor
 • Erfelijke fructosestofwisselingsziekten, met in het bijzonder hereditaire fructose intolerantie en fructose-1,6-bisfosfatase deficiëntie.
Contact

Prof. dr. M Brouwers, internist-endocrinoloog
mcgj.brouwers@mumc.nl
Telefoon: 043-3877019

Meer informatie

Erfelijke stofwisselingsziekten Maastricht UMC+

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Genodermatosen

Erkend voor

Volgt

Contact

Volgt

Meer informatie

Volgt

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Stoornissen in het Galactosemetabolisme

Erkend voor
 • Klassieke galactosemie
 • Galactokinasedeficiëntie
 • Galactose-epimerasedeficiëntie
 • Stoornis van galactosemetabolism
Contact

Prof. dr. M. Estela Rubio-Gozalbo, kinderarts metabole ziekten
estela.rubio@mumc.nl

Meer informatie

Metabole ziekten Maastricht UMC+ 

Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Hematologische Maligniteiten


Erkend voor
 • Multiple myeloom
Contact

Dr. C.H.M.J. van Elssen, internist-hematoloog
janine.van.elssen@mumc.nl

Meer informatie

Hematologie Maastricht UMC+

Radboudumc - Maastricht UMC+  Expertisecentrum voor Schedelbasis Aandoeningen
 

Erkend voor
 • Chordoom
 • Dehiscentie van canalis semicircularis-syndroom
 • Vestibullair schwannoom
 • Neurofribomatose type 2
Contact

Prof. dr. Dirk Kunst, KNO-arts/schedelbasischirurg
Dirk.kunst@mumc.nl
Telefoon: 043-3877599 (secretariaat)

Meer informatie

Hersen + Zenuw Centrum Maastricht UMC+ /schedelbasisaandoeningen
Radboudumc / Schedelbasispathologie

Maastricht UMC+ Expertisecentrum voor Cardiogenetica

Erkend voor
 • Hypertrofe Cardiomyopathie
 • Dilaterende Cardiomyopathie
 • Aritmogene Rechter Ventrikel Cardiomyopathie
 • Lange QT syndroom
 • Brugada syndroom
 • Idiopathisch ventrikelfibrilleren
Contact

Dr. I.P.C. Krapels, klinisch geneticus
ingrid.krapels@mumc.nl
Telefoon: 043-3875855 (polikliniek klinische genetica)

Meer informatie

Erfelijke hartziekten 

 

Maastricht UMC+ - Kempenhaeghe Expertisecentrum voor epilepsie 


Erkend voor

Epilepsie met zeldzame oorzaak (Rare Epilepsy)

Contact

Dr. R. Rouhl, neuroloog
R.Rouhl@mumc.nl

Prof. dr. M. Majoie, neuroloog
majoiem@kempenhaeghe.nl

Dr. S. Klinkenberg, neuroloog
S.Klinkenberg@mumc.nl

Dr. M. Debeij, neuroloog
debeij-vanhallm@kempenhaeghe.nl

Meer informatie
Sluit de enquête