Verwijzer

Regionale samenwerking

 

Het Maastricht UMC+ werkt al jaren intensief samen met diverse zorgaanbieders in de regio. Deze samenwerking wordt voor een groot deel gefaciliteerd vanuit de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Patiënt & Zorg. Een grote partner in zorg is Zorg in Ontwikkeling (ZIO) voor meer informatie over ZIO: zie link onderaan deze pagina.
RVE Patiënt & Zorg bestaat uit een aantal afdelingen, zoals: Diabetes Zorg Maastricht, de gespecialiseerde verpleegkundigen, het Diagnostisch Centrum, het Transferpunt,
het Medisch Maatschappelijk werk, het Netwerk Acute Zorg Limburg (voorheen traumacentrum) enz. 

Hieronder volgt een overzicht met links over bepaalde afdelingen die onder de RVE Patiënt & Zorg vallen:
Anderhalvelijnszorg
Carrousel Gezamenlijke Consulten
Diabetes Zorg Maastricht
Diagnostisch Centrum
Gespecialiseerde verpleegkundigen
Medisch Maatschappelijk werk
Netwerk Acute Zorg Limburg
Transferpunt

Partners:
Huisartsenpost
Spoedeisende Hulp (SEH)
ZIO (Zorg in Ontwikkeling)