Samenwerking

Anderhalvelijnszorg

De aanleiding van het ontstaan van de “Anderhalvelijnszorg” is de behoefte aan goedkopere, maar kwalitatief gelijke zorg als de tweedelijnszorg.Dat kan gerealiseerd worden door de specialist van het Maastricht UMC+ niet in het azM de spreekuren te laten houden, maar in een gezondheidscentrum in de wijk. 

Vaak genoeg kunnen sommige specialistische verwijzingen ook in spreekkamers gedaan worden waarbij minder diagnostische en/of therapeutische middelen voor handen zijn. Soms kan zelfs een antwoord van de specialist op een vraag van de huisarts al voldoende zijn om een verwijzing te voorkomen. Wederom kostenbesparend.

Het idee hieromtrent is ontstaan bij ZIO (Zorg in Ontwikkeling).  ZIO/Maastrichtt UMC+, het Huis van de Zorg en zorgverzekeraar VGZ hebben besloten een pilot te houden van een model waar de specialist de wijk in gaat bij een aantal gezondheidscentra in Maastricht Heuvelland. 

Op dit moment houden specialisten van het Maastricht UMC+ van 5 verschillende vakgebieden consulten in een eerstelijns praktijk/gezondheidscentrum. De specialist van het Maastricht UMC+ heeft een eigen spreekkamer in het gezondheidscentrum. De volgende vakgebieden nemen deel aan deze pilot van “anderhalvelijnszorg”, te weten: Cardiologie, Dermatologie, Interne Geneeskunde, Neurologie, Oogheelkunde en Orthopaedie. 

Zoals al jaren bekend bij de “Carrousel Gezamenlijke Consulten” wordt slechts 15% van alle patiënten die in de huisartspraktijk gezien worden door een specialist uiteindelijk doorverwezen naar het Maastricht UMC+. Het belangrijkste verschil tussen de “Carrousel” en de “Anderhalvelijnszorg” is dat het bij de Carrousel niet alleen om de patiëntenverwijzingen draait, maar ook om een stuk kennisoverdracht tussen de eerste en de tweede lijn.

Voor meer informatie over anderhalvelijnszorg kunt u terecht bij:  ZIO (Zorg In Ontwikkeling)

drs. Ronald Meerlo  Projectmanager 

T: 043-3506983   
M: 06-23057570
E: r.meerlo@zio.nl

 

Wat vindt u van deze pagina?