Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 6 februari 2019 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 20 3
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 42 6
Ablatie -PVI
Cardiologie algemeen 14 2
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 98 14
EFO/Ablatie zonder anesthesie 21 3
Hypertensiespreekuur 35 5
Ritme 63 9
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 49 7
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 20 3
Galblaas verwijdering 26 4
Operatieve behandeling liesbreuk 108 15
Operatieve verwijdering borstkanker 25 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 25 4
Polikliniek heelkunde algemeen 20 3
Polikliniek oncologie 20 3
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 7 1
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 35 5
Gastroscopie met een roesje 89 13
Gastroscopie zonder roesje 89 13
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 11 2
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 14 2
Functieafdeling IVF 38 5
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 50 7
Incontinentie van de vrouw 50 7
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 25 4
Operatieve behandeling stressincontinentie 170 24
Polikliniek Gynaecologie algemeen 8 1
Polikliniek zwangere 8 1
Sterilisatie van de vrouw 93 13
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 18 3
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 5 1
Polikliniek geriatrie 32 5
Polikliniek Immunologie 39 6
Polikliniek infectieziekten 31 4
Polikliniek Interne algemeen 37 5
Polikliniek Nefrologie 47 7
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 175 25
Polikliniek evenwicht 24 3
Polikliniek KNO algemeen 21 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 56 8
Tonsillectomie en/of adenotomie 36 5
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 28 4
Polikliniek kinder endocrinologie 51 7
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 23 3
Polikliniek kinder longziekten 19 3
Polikliniek kinder metabole ziekten 31 4
Polikliniek kinder nefrologie 30 4
Polikliniek kinder Reumatologie 28 4
Polikliniek kinder sociale pediatrie 29 4
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 9 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 44 6
Polikliniek cardiogenetica 27 4
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 47 7
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 6 1
EMG 6 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli
Polikliniek longziekten algemeen 23 3
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 16 2
Coloscopie (altijd met een roesje) 35 5
Gastroscopie met een roesje 89 13
Gastroscopie zonder roesje 89 13
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 28 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 5 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 29 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 170 24
Intercraniële vaatafwijkingen 33 5
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 28 4
Polikliniek neurochirurgie algemeen 26 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 16 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 10 1
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 10 1
Polikliniek neurologie algemeen 19 3
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 4 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 2 0
Hartscintigrafie 8 1
PET-CT 9 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 13 2
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 14 2
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 6 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 5 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie
Polikliniek mamma-oncologie 6 1
Polikliniek Medische oncologie 8 1
Polikliniek Neuro-oncologie
Polikliniek oncologische Longziekten
Polikliniek Urologische oncologie 28 4
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 75 11
Polikliniek oogheelkunde algemeen 21 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 87 12
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 170 24
Initiële totale heupvervanging 83 12
Initiële totale knievervanging 155 22
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 75 11
Polikliniek orthopedie algemeen 6 1
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 22 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 25 4
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining nvt
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 243 35
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 21 3
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 30 4
Polikliniek eetstoornissen 6 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 28 4
Polikliniek Sexuologie 44 6
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 30 4
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 52 7
Volwassenen 30 4
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 3 0
Echo - hals (oncologie) 3 0
Echo - kinderen 7 1
Echo - skelet 8 1
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 4 1
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 1 0
MRI - angio 13 2
MRI - buik 20 3
MRI - hart 18 3
MRI - mammo 5 1
MRI - nek 2 0
MRI - nek (short loop poli) 2 0
MRI - rug 2 0
MRI - rug (short loop poli) 2 0
MRI - schedel 25 4
MRI - schedel (short loop poli) 13 2
MRI - skelet 6 1
MRI - skelet arthro 17 2
MRI enteroclyse sellink 33 5 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 16 2
Polikliniek Reumatologie 35 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 35 5
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom nvt
Sterilisatie van de man 38 5
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 63 9
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 36 5