Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 8 augustus 2018 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 92 13
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 28 4
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 7 1
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 112 16
EFO/Ablatie zonder anesthesie 21 3
Hypertensiespreekuur 28 4
Ritme 14 2
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 84 12
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 79 11
Chirurgische gastro-enterologie 24 4
Galblaas verwijdering 47 7
Operatieve behandeling liesbreuk 73 10
Operatieve verwijdering borstkanker 29 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 54 8
Polikliniek heelkunde algemeen 14 2
Polikliniek oncologie 7 1
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 48 7
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 40 6
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 21 3
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 5 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 17 2
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 40 6
Incontinentie van de vrouw 15 2
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 15 2
Operatieve behandeling stressincontinentie 118 17
Poli Infertiliteit 21 3
Polikliniek Gynaecologie algemeen 12 2
Polikliniek zwangere 7 1
Sterilisatie van de vrouw 44 6
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 6 1
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek endocrinologie 34 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 1 0
Polikliniek geriatrie 18 3
Polikliniek Immunologie 66 9
Polikliniek infectieziekten 24 3
Polikliniek Interne algemeen 26 4
Polikliniek Nefrologie 30 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 36 5
Polikliniek evenwicht 23 3
Polikliniek KNO algemeen 24 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 26 4
Tonsillectomie en/of adenotomie 29 4
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 26 4
Polikliniek kinder endocrinologie 38 5
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 20 3
Polikliniek kinder longziekten 21 3
Polikliniek kinder metabole ziekten 6 1
Polikliniek kinder nefrologie 43 6
Polikliniek kinder Reumatologie 21 3
Polikliniek kinder sociale pediatrie 13 2
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 15 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 62 9
Polikliniek cardiogenetica 31 4
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 45 6
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 6 1
EMG 9 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 1 0
Polikliniek longziekten algemeen 22 3
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 16 2
Coloscopie (altijd met een roesje) 14 2
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 41 6
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 8 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 25 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 25 4
Intercraniële vaatafwijkingen 41 6
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 34 5
Polikliniek neurochirurgie algemeen 25 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 22 3
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 12 2
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 12 2
Neurologie second opinion 48 7
Polikliniek neurologie algemeen 10 1
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 7 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 1 0
Hartscintigrafie 3 0
PET-CT 2 0
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 11 2
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 8 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 16 2
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 9 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 10 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 5 1
Polikliniek mamma-oncologie 9 1
Polikliniek Medische oncologie 5 1
Polikliniek Neuro-oncologie 1 0
Polikliniek oncologische Longziekten 5 1
Polikliniek Urologische oncologie 14 2
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 73 10
Polikliniek oogheelkunde algemeen 23 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 107 15
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 49 7
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 49 7
Initiële totale heupvervanging 81 12
Initiële totale knievervanging 148 21
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 65 9
Polikliniek orthopedie algemeen 7 1
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 22 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 25 4
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining 167 24
Buikwandcorrectie 208 30
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 26 4
Operatieve behandeling Dupuytren 167 24
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 13 2
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 25 4
Polikliniek eetstoornissen 15 2
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 29 4
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 25 4
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 57 8
Volwassenen 25 4
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 1 0
Echo - hals (oncologie) 0 0
Echo - kinderen 2 0
Echo - skelet 8 1
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 0 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 0 0
MRI - angio 33 5
MRI - buik 10 1
MRI - hart 24 3
MRI - mammo 6 1 0
MRI - nek 29 4
MRI - nek (short loop poli) 29 4
MRI - rug 10 1
MRI - rug (short loop poli) 10 1
MRI - schedel 27 4
MRI - schedel (short loop poli) 4 1
MRI - skelet 12 2
MRI - skelet arthro 17 2
MRI enteroclyse sellink 33 5 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 20 3
Polikliniek Reumatologie 32 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Revalidatie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli Revalidatie kinderen 21 3
Polikliniek revalidatie volwassenen 9 1
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 28 4
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 79 11
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 48 7