Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 5 december 2018 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 16 2
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 42 6
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 14 2
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 56 8
EFO/Ablatie zonder anesthesie 28 4
Hypertensiespreekuur 35 5
Ritme 63 9
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 49 7
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 20 3
Galblaas verwijdering 68 10
Operatieve behandeling liesbreuk 137 20
Operatieve verwijdering borstkanker 26 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 47 7
Polikliniek heelkunde algemeen 17 2
Polikliniek oncologie 4 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 68 10
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 23 3
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 7 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 28 4
Functieafdeling IVF 8 1
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 40 6
Incontinentie van de vrouw 20 3
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 15 2
Operatieve behandeling stressincontinentie 143 20
Polikliniek Gynaecologie algemeen 12 2
Polikliniek zwangere 8 1
Sterilisatie van de vrouw 148 21
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist 8 1
Polikliniek endocrinologie 27 4
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 1 0
Polikliniek geriatrie 17 2
Polikliniek Immunologie 46 7
Polikliniek infectieziekten 13 2
Polikliniek Interne algemeen 31 4
Polikliniek Nefrologie 21 3
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 148 21
Polikliniek evenwicht 14 2
Polikliniek KNO algemeen 17 2
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 83 12
Tonsillectomie en/of adenotomie 35 5
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 25 4
Polikliniek kinder endocrinologie 44 6
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 16 2
Polikliniek kinder longziekten 18 3
Polikliniek kinder metabole ziekten 11 2
Polikliniek kinder nefrologie 42 6
Polikliniek kinder Reumatologie 31 4
Polikliniek kinder sociale pediatrie 57 8
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 7 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 68 10
Polikliniek cardiogenetica 53 8
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 59 8
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 6 1
EMG 9 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli
Polikliniek longziekten algemeen 16 2
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 18 3
Coloscopie (altijd met een roesje) 23 3
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 28 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 10 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 27 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 62 9
Intercraniële vaatafwijkingen 1 0
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 28 4
Polikliniek neurochirurgie algemeen 27 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 12 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 5 1
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 5 1
Polikliniek neurologie algemeen 15 2
Polikliniek Spastische MD 2 0
Polikliniek Spina Bifida 2 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 7 1
Hartscintigrafie 10 1
PET-CT 3 0
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 14 2
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 19 3
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 6 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 5 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie
Polikliniek mamma-oncologie 4 1
Polikliniek Medische oncologie 6 1
Polikliniek Neuro-oncologie
Polikliniek oncologische Longziekten
Polikliniek Urologische oncologie 13 2
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 95 14
Polikliniek oogheelkunde algemeen 17 2
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 117 17
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 62 9
Initiële totale heupvervanging 127 18
Initiële totale knievervanging 156 22
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 155 22
Polikliniek orthopedie algemeen 13 2
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 15 2
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 23 3
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining nvt
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 45 6
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 11 1
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 18 3
Polikliniek eetstoornissen 12 2
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 18 3
Polikliniek Sexuologie 26 4
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 18 3
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 58 8
Volwassenen 18 3
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 2 0
Echo - algemeen 3 1
Echo - hals (oncologie) 2 0
Echo - kinderen 10 1
Echo - skelet 1 0
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 3 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 4 1
MRI - angio 40 6
MRI - buik 37 5
MRI - hart 32 5
MRI - mammo 13 2 0
MRI - nek 15 2
MRI - nek (short loop poli) 15 2
MRI - rug 15 2
MRI - rug (short loop poli) 15 2
MRI - schedel 26 4
MRI - schedel (short loop poli) 18 3
MRI - skelet 17 2
MRI - skelet arthro 38 5
MRI enteroclyse sellink 40 6 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 26 4
Polikliniek Reumatologie 33 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Revalidatie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli Revalidatie kinderen
Polikliniek revalidatie volwassenen 0 0
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 28 4
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man 49 7
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 100 14
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 16 2