Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 7 januari 2020 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 98 14
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 10 1
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 10 1
Dotterbehandeling (PCI) 28 4
EFO/ablatie met anesthesie 42 6
EFO/Ablatie zonder anesthesie 14 2
Hypertensiespreekuur 27 4
Ritme 28 4
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 54 8
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 19 3
Galblaas verwijdering 33 5
Operatieve behandeling liesbreuk 149 21
Operatieve verwijdering borstkanker 32 5
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 33 5
Polikliniek heelkunde algemeen 20 3
Polikliniek oncologie 15 2
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 14 2
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 146 21
Gastroscopie met een roesje 0 0
Gastroscopie zonder roesje 0 0
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 8 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 13 2
Functieafdeling IVF 35 5
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 47 7
Incontinentie van de vrouw 50 7
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 13 2
Operatieve behandeling stressincontinentie 40 6
Polikliniek Gynaecologie algemeen 15 2
Polikliniek zwangere 8 1
Sterilisatie van de vrouw 80 11
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 19 3
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 56 8
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 3 0
Polikliniek geriatrie 24 3
Polikliniek Immunologie 46 7
Polikliniek infectieziekten 8 1
Polikliniek Interne algemeen 25 4
Polikliniek Nefrologie 15 2
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 113 16
Polikliniek evenwicht
Polikliniek KNO algemeen 21 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 125 18
Tonsillectomie en/of adenotomie 60 9
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 21 3
Polikliniek kinder endocrinologie 94 13
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 17 2
Polikliniek kinder longziekten 21 3
Polikliniek kinder metabole ziekten 35 5
Polikliniek kinder nefrologie 25 4
Polikliniek kinder Reumatologie 0 0
Polikliniek kinder sociale pediatrie 24 3
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 15 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 81 12
Polikliniek cardiogenetica 54 6
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 42 6
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 11 2
EEG 17 2
EMG 10 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 2 0
Polikliniek longziekten algemeen 17 2
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 15 2
Coloscopie (altijd met een roesje) 146 21
Gastroscopie met een roesje 0 0
Gastroscopie zonder roesje 0 0
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 23 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 1 0
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 31 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 163 23
Intercraniële vaatafwijkingen 20 3
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 41 6
Polikliniek neurochirurgie algemeen 18 3
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 3 0
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 13 2
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 13 2
Polikliniek neurologie algemeen 10 1
Polikliniek Spastische MD 2 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 9 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 4 1
Hartscintigrafie 17 2
PET-CT 10 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 88 13
Polikliniek oogheelkunde algemeen 29 4
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 89 13
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 163 23
Initiële totale heupvervanging 179 26
Initiële totale knievervanging 190 27
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 61 9
Polikliniek orthopedie algemeen 17
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 21 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 33 5
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting
Borstverkleining 230 33
Buikwandcorrectie 107 15
Operatieve behandeling Dupuytren 176 25
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 19 3
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 32 5
Polikliniek eetstoornissen 7 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 37 5
Polikliniek Sexuologie 16 2
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 32 5
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 36 5
Volwassenen 32 5
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 8 1
Echo - hals (oncologie) 10 1
Echo - kinderen 10 1
Echo - skelet 31 4
Huisarts - echo (algemeen) 1 0
Huisarts - mammografie 8 1
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 3 0
MRI - angio 31 4
MRI - buik 28 4
MRI - hart 45 6
MRI - mammo 12 2
MRI - nek 15 2
MRI - nek (short loop poli) 15 2
MRI - rug 15 2
MRI - rug (short loop poli) 15 2
MRI - schedel 26 4
MRI - schedel (short loop poli) 15 2
MRI - skelet 38 5
MRI - skelet arthro 52 7
MRI enteroclyse sellink 33 5 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 16 2
Polikliniek Reumatologie 31 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 37 5
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 41 6
Polikliniek Vaatchirurgie 30 4
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 33 5