Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 7 november 2019 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 171 24
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 5 1
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 7 1
Dotterbehandeling (PCI) 28 4
EFO/ablatie met anesthesie 42 6
EFO/Ablatie zonder anesthesie 14 2
Hypertensiespreekuur 5 1
Ritme 10 1
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 112 16
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 16 2
Galblaas verwijdering 39 6
Operatieve behandeling liesbreuk 117 17
Operatieve verwijdering borstkanker 49 7
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 39 6
Polikliniek heelkunde algemeen 24 3
Polikliniek oncologie 8 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 14 2
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 112 16
Gastroscopie met een roesje 118 17
Gastroscopie zonder roesje 118 17
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 5 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 12 2
Functieafdeling IVF 40 6
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering
Incontinentie van de vrouw 50 7
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 24 3
Operatieve behandeling stressincontinentie 40 6
Polikliniek Gynaecologie algemeen 17 2
Polikliniek zwangere 6 1
Sterilisatie van de vrouw
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 22 3
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 36 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek geriatrie 23 3
Polikliniek Immunologie 61 9
Polikliniek infectieziekten 16 2
Polikliniek Interne algemeen 32 5
Polikliniek Nefrologie 24 3
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 229 33
Polikliniek evenwicht
Polikliniek KNO algemeen 27 4
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 101 14
Tonsillectomie en/of adenotomie 86 12
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 21 3
Polikliniek kinder endocrinologie 71 10
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 22 3
Polikliniek kinder longziekten 21 3
Polikliniek kinder metabole ziekten 19 3
Polikliniek kinder nefrologie 27 4
Polikliniek kinder Reumatologie 20 3
Polikliniek kinder sociale pediatrie 39 6
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 13 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 88 13
Polikliniek cardiogenetica 21 3
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 52 7
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 8 1
EEG 7 1
EMG 8 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli
Polikliniek longziekten algemeen 27 4
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 24 3
Coloscopie (altijd met een roesje) 112 16
Gastroscopie met een roesje 118 17
Gastroscopie zonder roesje 118 17
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 26 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 9 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 26 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 85 12
Intercraniële vaatafwijkingen 137 20
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 45 6
Polikliniek neurochirurgie algemeen 27 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 9 1
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 8 1
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 8 1
Polikliniek neurologie algemeen 13 2
Polikliniek Spastische MD 2 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 17 2
Hartscintigrafie 15 2
PET-CT 10 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 79 11
Polikliniek oogheelkunde algemeen 24 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 71 10
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 85 12
Initiële totale heupvervanging 114 16
Initiële totale knievervanging 167 24
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 62 9
Polikliniek orthopedie algemeen 0 0
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 13 2
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 21 3
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting
Borstverkleining 252 36
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 181 26
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 24 3
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 31 4
Polikliniek eetstoornissen 5 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 41 6
Polikliniek Sexuologie 31 4
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 31 4
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 31 4
Volwassenen 31 4
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 2 0
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 4 1
Echo - hals (oncologie) 7 1
Echo - kinderen 14 2
Echo - skelet 29 4
Huisarts - echo (algemeen) 1 0
Huisarts - mammografie 3 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 4 1
MRI - angio 26 4
MRI - buik 21 3
MRI - hart 39 6
MRI - mammo 6 1
MRI - nek 17 2
MRI - nek (short loop poli) 8 1
MRI - rug 8 1
MRI - rug (short loop poli) 8 1
MRI - schedel 19 3
MRI - schedel (short loop poli) 8 1
MRI - skelet 34 5
MRI - skelet arthro 38 5
MRI enteroclyse sellink 27 4 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 24 3
Polikliniek Reumatologie 39 6
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 36 5
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 53 8
Polikliniek Vaatchirurgie 16 2
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 37 5