Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

 Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

Onderstaande wachttijden zijn op 9 januari 2018 aangepast.

 

 

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 52 7
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 28 4
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 7 1
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 112 16
EFO/Ablatie zonder anesthesie 28 4
Hypertensiespreekuur 28 4
Ritme 14 2
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 98 14
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 63 9
Chirurgische gastro-enterologie 16 2
Galblaas verwijdering 52 7
Operatieve behandeling liesbreuk 91 13
Operatieve verwijdering borstkanker 31 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 39 6
Polikliniek heelkunde algemeen 16 2
Polikliniek oncologie 10 1
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 14 2
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 8 1
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 21 3
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 6 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 20 3
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 103 15
Incontinentie van de vrouw 32 5
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 18 3
Operatieve behandeling stressincontinentie 174 25
Poli Infertiliteit 25 4
Polikliniek Gynaecologie algemeen 18 3
Polikliniek zwangere 7 1
Sterilisatie van de vrouw 63 9
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 25 4
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist 7 1
Polikliniek endocrinologie 25 4
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 3 0
Polikliniek geriatrie 16 2
Polikliniek Immunologie 60 9
Polikliniek infectieziekten 11 2
Polikliniek Interne algemeen 32 5
Polikliniek Nefrologie 34 5
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes x
Polikliniek evenwicht 15 2
Polikliniek KNO algemeen 24 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 36 5
Tonsillectomie en/of adenotomie x
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 33 5
Polikliniek kinder endocrinologie 28 4
Polikliniek kinder Gastro-enterologie
Polikliniek kinder longziekten 17 2
Polikliniek kinder metabole ziekten 6 1
Polikliniek kinder nefrologie 27 4
Polikliniek kinder Reumatologie 37 5
Polikliniek kinder sociale pediatrie 2 0
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 6 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 68 10
Polikliniek cardiogenetica 54 8
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 29 4
polikliniek Oncogenetica Sittard 76 11
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 10 1
EMG 14 2
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 1 0
Polikliniek longziekten algemeen 8 1
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 10 1
Coloscopie (altijd met een roesje) 14 2
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 24 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 10 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 21 3
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 77 11
Intercraniële vaatafwijkingen 42 6
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 46 7
Polikliniek neurochirurgie algemeen 29 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 13 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 10 1
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 10 1
Neurologie second opinion 63 9
Polikliniek neurologie algemeen 24 3
Polikliniek Spastische MD 2 0
Polikliniek Spina Bifida 2 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 9 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 1 0
Hartscintigrafie 8 1
PET-CT 10 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 5 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 5 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 5 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 5 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 6 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 5 1
Polikliniek mamma-oncologie 4 1
Polikliniek Medische oncologie 4 1
Polikliniek Neuro-oncologie 1 0
Polikliniek oncologische Longziekten 3 0
Polikliniek Urologische oncologie 5 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 58 8
Polikliniek oogheelkunde algemeen 20 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 117 17
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 23 3
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 77 11
Initiële totale heupvervanging 103 15
Initiële totale knievervanging 108 15
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 50 7
Polikliniek orthopedie algemeen 11 2
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 18 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 25 4
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining 151 22
Buikwandcorrectie
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 26 4
Operatieve behandeling Dupuytren 100 14
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 17 2
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 32 5
Polikliniek eetstoornissen 10 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 55 8
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 32 5
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 49 7
Volwassenen 32 5
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 4 1
CT-scan - oncologie 3 0
CT-scan -hart 24 3
Echo - algemeen 0 0
Echo - hals (oncologie) 1 0
Echo - kinderen 11 2
Echo - skelet 10 1
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 2 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 1 0
MRI - angio 22 3
MRI - buik 20 3
MRI - hart 39 6
MRI - mammo 6 1
MRI - nek 22 3
MRI - nek (short loop poli) 22 3
MRI - rug 21 3
MRI - rug (short loop poli) 21 3
MRI - schedel 26 4
MRI - schedel (short loop poli) 24 3
MRI - skelet 3 0
MRI - skelet arthro 17 2
MRI enteroclyse sellink 23 3 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 11 2
Polikliniek Reumatologie 32 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Revalidatie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli Revalidatie kinderen 18 3
Polikliniek revalidatie volwassenen 19 3
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 27 4
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3