Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 8 juni 2018 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 147 21
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 28 4
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 7 1
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 98 14
EFO/Ablatie zonder anesthesie 35 5
Hypertensiespreekuur 28 4
Ritme 14 2
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 84 12
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 83 12
Chirurgische gastro-enterologie 14 2
Galblaas verwijdering 36 5
Operatieve behandeling liesbreuk 77 11
Operatieve verwijdering borstkanker 34 5
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 36 5
Polikliniek heelkunde algemeen 13 2
Polikliniek oncologie 11 2
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 15 2
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 8 1
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 21 3
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 13 2
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 33 5
Incontinentie van de vrouw 31 4
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 16 2
Operatieve behandeling stressincontinentie 29 4
Poli Infertiliteit 22 3
Polikliniek Gynaecologie algemeen 19 3
Polikliniek zwangere 7 1
Sterilisatie van de vrouw 44 6
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 26 4
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist 9 1
Polikliniek endocrinologie 38 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 4 1
Polikliniek geriatrie 16 2
Polikliniek Immunologie 65 9
Polikliniek infectieziekten 11 2
Polikliniek Interne algemeen 31 4
Polikliniek Nefrologie 26 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 25 4
Polikliniek evenwicht 16 2
Polikliniek KNO algemeen 23 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 95 14
Tonsillectomie en/of adenotomie 22 3
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 48 7
Polikliniek kinder endocrinologie 35 5
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 18 3
Polikliniek kinder longziekten 27 4
Polikliniek kinder metabole ziekten 40 6
Polikliniek kinder nefrologie 27 4
Polikliniek kinder Reumatologie 38 5
Polikliniek kinder sociale pediatrie 19 3
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 12 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 53 8
Polikliniek cardiogenetica 30 4
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 35 5
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 10 1
EMG 10 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 1 0
Polikliniek longziekten algemeen 8 1
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 11 2
Coloscopie (altijd met een roesje) 14 2
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 25 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 6 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 30 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 65 9
Intercraniële vaatafwijkingen 7 1
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 23 3
Polikliniek neurochirurgie algemeen 33 5
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 35 5
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 18 3
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 18 3
Neurologie second opinion 46 7
Polikliniek neurologie algemeen 19 3
Polikliniek Spastische MD 1 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 7 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 8 1
Hartscintigrafie 1 0
PET-CT 4 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 5 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 5 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 5 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 5 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 13 2
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 5 1
Polikliniek mamma-oncologie 4 1
Polikliniek Medische oncologie 4 1
Polikliniek Neuro-oncologie 1 0
Polikliniek oncologische Longziekten 3 0
Polikliniek Urologische oncologie 5 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 65 9
Polikliniek oogheelkunde algemeen 23 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 131 19
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 23 3
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 65 9
Initiële totale heupvervanging 103 15
Initiële totale knievervanging 112 16
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 67 10
Polikliniek orthopedie algemeen 13 2
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 23 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 28 4
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining 203 29
Buikwandcorrectie
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 26 4
Operatieve behandeling Dupuytren 161 23
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 16 2
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 26 4
Polikliniek eetstoornissen 11 2
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 35 5
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 26 4
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 56 8
Volwassenen 26 4
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 11 2
CT-scan - oncologie 3 0
CT-scan -hart 9 1
Echo - algemeen 0 0
Echo - hals (oncologie) 3 0
Echo - kinderen 10 1
Echo - skelet 17 2
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 1 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 3 0
MRI - angio 1 0
MRI - buik 18 3
MRI - hart 25 4
MRI - mammo 13 2
MRI - nek 9 1
MRI - nek (short loop poli) 9 1
MRI - rug 9 1
MRI - rug (short loop poli) 9 1
MRI - schedel 30 4
MRI - schedel (short loop poli) 17 2
MRI - skelet 1 0
MRI - skelet arthro 24 3
MRI enteroclyse sellink 34 5 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 20 3
Polikliniek Reumatologie 19 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Revalidatie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli Revalidatie kinderen 20 3
Polikliniek revalidatie volwassenen 13 2
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 36 5
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3