Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 8 oktober 2018 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 21 3
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 42 6
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 14 2
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 126 18
EFO/Ablatie zonder anesthesie 35 5
Hypertensiespreekuur 35 5
Ritme 63 9
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 84 12
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 79 11
Chirurgische gastro-enterologie 24 3
Galblaas verwijdering 13 2
Operatieve behandeling liesbreuk 93 13
Operatieve verwijdering borstkanker 33 5
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 37 5
Polikliniek heelkunde algemeen 20 3
Polikliniek oncologie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 48 7
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 109 16
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 21 3
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 13 2
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 32 5
Incontinentie van de vrouw 21 3
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 14 2
Operatieve behandeling stressincontinentie
Poli Infertiliteit 19 3
Polikliniek Gynaecologie algemeen 16 2
Polikliniek zwangere 5 1
Sterilisatie van de vrouw
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 25 4
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 27 4
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek geriatrie 14 2
Polikliniek Immunologie 63 9
Polikliniek infectieziekten 20 3
Polikliniek Interne algemeen 23 3
Polikliniek Nefrologie 31 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 122 17
Polikliniek evenwicht 28 4
Polikliniek KNO algemeen 21 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot
Tonsillectomie en/of adenotomie 41 6
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 23 3
Polikliniek kinder endocrinologie 41 6
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 18 3
Polikliniek kinder longziekten 12 2
Polikliniek kinder metabole ziekten 1 0
Polikliniek kinder nefrologie 22 3
Polikliniek kinder Reumatologie 18 3
Polikliniek kinder sociale pediatrie 63 9
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 7 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 55 8
Polikliniek cardiogenetica 43 6
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 48 7
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 6 1
EMG 9 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 2 0
Polikliniek longziekten algemeen 20 3
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 14 2
Coloscopie (altijd met een roesje) 14 2
Gastroscopie met een roesje 14 2
Gastroscopie zonder roesje 14 2
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 23 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 7 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 15 2
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 97 14
Intercraniële vaatafwijkingen
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 47 7
Polikliniek neurochirurgie algemeen 33 5
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli)
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 12 2
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 12 2
Neurologie second opinion
Polikliniek neurologie algemeen 10 1
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida 2 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 7 1
Hartscintigrafie 1 0
PET-CT 4 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 16 2
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 24 3
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 9 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 13 2
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie
Polikliniek mamma-oncologie 4 1
Polikliniek Medische oncologie 10 1
Polikliniek Neuro-oncologie
Polikliniek oncologische Longziekten
Polikliniek Urologische oncologie 12 2
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie
Polikliniek oogheelkunde algemeen 23 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 39 6
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 97 14
Initiële totale heupvervanging 70 10
Initiële totale knievervanging 170 24
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 42 6
Polikliniek orthopedie algemeen 25 4
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 23 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 22 3
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 26 4
Operatieve behandeling Dupuytren 188 27
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 14 2
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 29 4
Polikliniek eetstoornissen 9 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 16 2
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 29 4
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 51 7
Volwassenen 29 4
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 4 1
CT-scan - oncologie 4 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 4 1
Echo - hals (oncologie) 2 0
Echo - kinderen 4 1
Echo - skelet 3 0
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 2 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 4 1
MRI - angio 23 3
MRI - buik 41 6
MRI - hart 32 5
MRI - mammo 5 1 0
MRI - nek 17 2
MRI - nek (short loop poli) 17 2
MRI - rug 17 2
MRI - rug (short loop poli) 17 2
MRI - schedel 11 2
MRI - schedel (short loop poli) 4 1
MRI - skelet 6 1
MRI - skelet arthro 45 6
MRI enteroclyse sellink 47 7 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 40 6
Polikliniek Reumatologie 28 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Revalidatie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli Revalidatie kinderen 43 6
Polikliniek revalidatie volwassenen 16 2
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 24 3
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 97 14
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 36 5