Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 4 april 2019 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 21 3
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 42 6
Ablatie -PVI
Cardiologie algemeen 14 2
Dotterbehandeling (PCI) 14 2
EFO/ablatie met anesthesie 77 11
EFO/Ablatie zonder anesthesie 21 3
Hypertensiespreekuur 35 5
Ritme 63 9
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 87 12
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 21 3
Galblaas verwijdering 37 5
Operatieve behandeling liesbreuk 63 9
Operatieve verwijdering borstkanker 26 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 26 4
Polikliniek heelkunde algemeen 14 2
Polikliniek oncologie 3 0
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 376 54
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 16 2
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 5 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep
Functieafdeling IVF 37 5
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 42 6
Incontinentie van de vrouw 42 6
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 9 1
Operatieve behandeling stressincontinentie 57 8
Polikliniek Gynaecologie algemeen 9 1
Polikliniek zwangere 9 1
Sterilisatie van de vrouw 96 14
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 17 2
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist 8 1
Polikliniek endocrinologie 39 6
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 3 0
Polikliniek geriatrie 21 3
Polikliniek Immunologie 54 8
Polikliniek infectieziekten 29 4
Polikliniek Interne algemeen 47 7
Polikliniek Nefrologie 29 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 45 6
Polikliniek evenwicht
Polikliniek KNO algemeen 19 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 36 5
Tonsillectomie en/of adenotomie 55 8
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 18 3
Polikliniek kinder endocrinologie 26 4
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 42 6
Polikliniek kinder longziekten 31 4
Polikliniek kinder metabole ziekten 4 1
Polikliniek kinder nefrologie 33 5
Polikliniek kinder Reumatologie 10 1
Polikliniek kinder sociale pediatrie 36 5
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 12 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 79 11
Polikliniek cardiogenetica 48 7
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 41 6
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 6 1
EMG 6 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 7 1
Polikliniek longziekten algemeen 25 4
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 10 1
Coloscopie (altijd met een roesje) 16 2
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 32 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 4 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 34 5
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 60 9
Intercraniële vaatafwijkingen 85 12
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 15 2
Polikliniek neurochirurgie algemeen 20 3
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 14 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 5 1
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 5 1
Polikliniek neurologie algemeen 20 3
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 0 0
Hartscintigrafie 8 1
PET-CT 8 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 77 11
Polikliniek oogheelkunde algemeen 24 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 66 9
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 60 9
Initiële totale heupvervanging 128 18
Initiële totale knievervanging 176 25
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 68 10
Polikliniek orthopedie algemeen 22 3
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 20 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 22 3
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining nvt
Buikwandcorrectie 70 10
Operatieve behandeling Dupuytren 188 27
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 21 3
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 25 4
Polikliniek eetstoornissen 10 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 41 6
Polikliniek Sexuologie 63 9
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 25 4
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 44 6
Volwassenen 25 4
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 4 1
Echo - hals (oncologie) 3 0
Echo - kinderen 2 0
Echo - skelet 14 2
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 0 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 3 0
MRI - angio 30 4
MRI - buik 33 5
MRI - hart 14 2
MRI - mammo 12 2
MRI - nek 2 0
MRI - nek (short loop poli) 2 0
MRI - rug 2 0
MRI - rug (short loop poli) 2 0
MRI - schedel 27 4
MRI - schedel (short loop poli) 27 4
MRI - skelet 13 2
MRI - skelet arthro 3 0
MRI enteroclyse sellink 19 3 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 30 4
Polikliniek Reumatologie 23 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 29 4
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom nvt
Sterilisatie van de man 87 12
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 69 10
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 30 4