Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wacht- en toegangstijden zichtbaar op deze website zijn van voor de Corona-uitbraak. Het is momenteel niet mogelijk om betrouwbare informatie over wacht- en toegangstijden te publiceren op deze website. Voor actuele informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de betrokken polikliniek en/of afdeling.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 77 11
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 18 3
Ablatie -PVI
Algemene Cardiologie Zorgstraat - Zorgstraat incl. diagnostiek 4 1
Algemene Cardiologie- eerste consult cardioloog 8 1
Dotterbehandeling (PCI)
EFO/ablatie met anesthesie
EFO/Ablatie zonder anesthesie
Hypertensiespreekuur 37 5
Ritme 29 4
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 126 18
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 14 2
Galblaas verwijdering 24 3
Operatieve behandeling liesbreuk 53 8
Operatieve verwijdering borstkanker 30 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 24 3
Polikliniek heelkunde algemeen 18 3
Polikliniek oncologie 6 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 14 2
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie 36 5
Gastroscopie 19 3
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 6 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep
Functieafdeling IVF 31 4
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 76 11
Incontinentie van de vrouw 50 7
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose
Operatieve behandeling stressincontinentie 40 6
Polikliniek Gynaecologie algemeen 21 3
Polikliniek zwangere 8 1
Sterilisatie van de vrouw 49 7
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 20 3
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 38 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 4 1
Polikliniek geriatrie 33 5
Polikliniek Immunologie 44 6
Polikliniek infectieziekten 9 1
Polikliniek Interne algemeen 27 4
Polikliniek Nefrologie 25 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 67 10
Polikliniek evenwicht
Polikliniek KNO algemeen 24 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 80 11
Tonsillectomie en/of adenotomie 82 12
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 22 3
Polikliniek kinder endocrinologie 45 6
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 26 4
Polikliniek kinder longziekten 28 4
Polikliniek kinder metabole ziekten 10 1
Polikliniek kinder nefrologie 18 3
Polikliniek kinder Reumatologie 17 2
Polikliniek kinder sociale pediatrie 44 6
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 7 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 50 7
Polikliniek cardiogenetica 29 4
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 22 3
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 11 2
EEG 17 2
EMG 10 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli
Polikliniek longziekten algemeen 16 2
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 20 3
Coloscopie 36 5
Gastroscopie 19 3
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 26 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 0 0
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 31 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 45 6
Intercraniële vaatafwijkingen
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 61 9
Polikliniek neurochirurgie algemeen 14 2
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 11 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 14 2
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 14 2
Polikliniek neurologie algemeen 17 2
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 7 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 9 1
Hartscintigrafie 29 4
PET-CT 8 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 74 11
Polikliniek oogheelkunde algemeen 28 4
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 58 8
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 45 6
Initiële totale heupvervanging 115 16
Initiële totale knievervanging 202 29
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 202 29
Polikliniek orthopedie algemeen 11 2
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 25 4
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 23 3
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting
Borstverkleining 257 37
Buikwandcorrectie 116 17
Operatieve behandeling Dupuytren 217 31
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 13 2
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 21 3
Polikliniek eetstoornissen 26 4
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 31 4
Polikliniek Sexuologie 26 4
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 21 3
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 34 5
Volwassenen 21 3
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 1 0
Echo - hals (oncologie) 7 1
Echo - kinderen 9 1
Echo - skelet 22 3
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 5 1
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 5 1
MRI - angio 17 2
MRI - buik 19 3
MRI - hart 18 3
MRI - mammo 6 1
MRI - nek 22 3
MRI - nek (short loop poli) 1 0
MRI - rug 1 0
MRI - rug (short loop poli) 1 0
MRI - schedel 19 3
MRI - schedel (short loop poli) 15 2
MRI - skelet 11 2
MRI - skelet arthro 10 1
MRI enteroclyse sellink 26 4 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 12 2
Polikliniek Reumatologie 32 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 30 4
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 247 35
Polikliniek Vaatchirurgie 33 5
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 31 5