Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 7 juni 2019 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 38 5
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 42 6
Ablatie -PVI
Cardiologie algemeen 14 2
Dotterbehandeling (PCI) 35 5
EFO/ablatie met anesthesie 56 8
EFO/Ablatie zonder anesthesie 14 2
Hypertensiespreekuur 35 5
Ritme 63 9
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 98 14
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 19 3
Galblaas verwijdering 35 5
Operatieve behandeling liesbreuk 80 11
Operatieve verwijdering borstkanker 31 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 22 3
Polikliniek heelkunde algemeen 17 2
Polikliniek oncologie 1 0
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 93 13
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 26 4
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 10 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 12 2
Functieafdeling IVF 37 5
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 50 7
Incontinentie van de vrouw 30 4
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose
Operatieve behandeling stressincontinentie 81 12
Polikliniek Gynaecologie algemeen 8 1
Polikliniek zwangere 6 1
Sterilisatie van de vrouw 33 5
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 20 3
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 49 7
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 4 1
Polikliniek geriatrie 18 3
Polikliniek Immunologie 62 9
Polikliniek infectieziekten 13 2
Polikliniek Interne algemeen 52 7
Polikliniek Nefrologie 25 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 51 7
Polikliniek evenwicht
Polikliniek KNO algemeen 24 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 56 8
Tonsillectomie en/of adenotomie 48 7
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 31 4
Polikliniek kinder endocrinologie 43 6
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 28 4
Polikliniek kinder longziekten 31 4
Polikliniek kinder metabole ziekten 20 3
Polikliniek kinder nefrologie 31 4
Polikliniek kinder Reumatologie 34 5
Polikliniek kinder sociale pediatrie 22 3
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 9 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 76 11
Polikliniek cardiogenetica 64 9
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 40 6
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 6 1
EMG 6 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 1 0
Polikliniek longziekten algemeen 22 3
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 18 3
Coloscopie (altijd met een roesje) 26 4
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 22 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 8 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 42 6
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 79 11
Intercraniële vaatafwijkingen 135 19
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 42 6
Polikliniek neurochirurgie algemeen 26 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 14 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 13 2
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 13 2
Polikliniek neurologie algemeen 13 2
Polikliniek Spastische MD 2 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 9 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 10 1
Hartscintigrafie 10 1
PET-CT 1 0
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 74 11
Polikliniek oogheelkunde algemeen 22 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 66 9
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 79 11
Initiële totale heupvervanging 131 19
Initiële totale knievervanging 169 24
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 69 10
Polikliniek orthopedie algemeen 1 0
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 18 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 15 2
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining 286 41
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 125 18
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 23 3
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 23 3
Polikliniek eetstoornissen 10 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 43 6
Polikliniek Sexuologie 28 4
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 23 3
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 37 5
Volwassenen 23 3
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 2 0
Echo - hals (oncologie) 10 1
Echo - kinderen 10 1
Echo - skelet 24 3
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 2 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 3 0
MRI - angio 30 4
MRI - buik 20 3
MRI - hart 14 2
MRI - mammo 19 3
MRI - nek 9 1
MRI - nek (short loop poli) 8 1
MRI - rug 8 1
MRI - rug (short loop poli) 8 1
MRI - schedel 15 2
MRI - schedel (short loop poli) 8 1
MRI - skelet 34 5
MRI - skelet arthro 24 3
MRI enteroclyse sellink 33 5 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 22 3
Polikliniek Reumatologie 25 4
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 32 5
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom nvt
Sterilisatie van de man 55 8
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 55 8
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 23 3