Verzekeringen

Basisverzekering

Er is één basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Daarnaast kan iedereen zich aanvullend verzekeren. Als u niet bent verzekerd, dan riskeert u een boete. Ook ouders moeten hun kinderen verzekeren, tot de leeftijd van achttien jaar. Bent u niet verzekerd en kunt u zich niet legitimeren, dan kunt u toch in aanmerking komen voor medische zorg door de kosten van de medische zorg vooraf contant te betalen. Wij streven ernaar de kosten zo veel mogelijk rechtstreeks te verrekenen met uw zorgverzekeraar.

Vergeet niet uw pasgeboren kind zo spoedig mogelijk aan te melden bij uw zorgverzekeraar.

Wat is DOT?

DBC (Diagnose Behandel Combinatie) op weg naar tranparantie

Vanaf 1 januari 2012 worden ziekenhuizen betaald volgens de DOT systematiek. Door al uw onderzoeken en behandelingen, vanaf het eerste polikliniekbezoek en/of vooronderzoek tot en met de laatste nacontrole, stuk voor stuk te registeren in een computersysteem vormt er zich er uiteindelijk een zorgproduct dat het ziekenhuis kan declareren bij de verzekeraars. Er zijn 3.000 verschillende zorgproducten mogelijk.

Voorbeeld van een Zorgtraject en zorgproduct
Een patiënt die last heeft van afhangende oogleden komt via de huisarts bij de polikliniek Oogheelkunde. Op verzoek van de specialist vindt onderzoek plaats. Op basis hiervan stelt de specialist de diagnose en spreekt met de patiënt af dat er een ooglidcorrectie wordt uitgevoerd. Na de operatie vindt er nog een nacontrole plaats. Bij ieder bezoek registreert de arts de verschillende onderzoeken en behandelingen die hij of zij heeft verricht. Uiteindelijk resulteert dat in een zorgproduct, waar een bepaalde prijs aan gekoppeld wordt die bij de verzekeraar in rekening wordt gebracht.

Meer weten? Kijk op:
http://www.werkenmetdot.nl/Burger-informatie

Buitenlandse patiënten

Buitenlandse patiënten hebben – behalve bij spoedeisende hulp – bij inschrijving voor polikliniekbezoek en/ of opname altijd een internationaal machtingsformulier nodig (een E112- formulier). Dit formulier krijgen zij van de zorgverzekering uit hun eigen land. Buitenlandse patiënten die niet zijn verzekerd (of geen machtigingsformulier kunnen afgeven), moeten voorafgaand aan de behandeling een voorschot betalen. Dit voorschot komt overeen met de geschatte hoogte van de behandelingskosten tegen de dan geldende tarieven.

Voorschot bij opname

Het ziekenhuis vraagt een voorschot aan patiënten:

  • die niet kunnen aantonen dat zij voldoende verzekerd zijn; 
  • die uit het buitenland afkomstig zijn, tenzij ze een geldig internationaal machtigingsformulier van hun zorgverzekeraar kunnen overleggen; 
  • die een behandeling krijgen die niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

Burgerservicenummer

Vanaf 1 juni 2009 is de legitimatieplicht en het registreren van het Burgerservicenummer (BSN) in de gezondheidszorg verplicht. Iedereen die gebruik maakt van zorg en ouder is dan 14 jaar moet zich kunnen legitimeren. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en vervangt het sofinummer. Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN. Het BSN heeft een paar belangrijke voordelen: betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens, voorkomen van persoonsverwisseling, betere bescherming tegen identiteitsfraude. Mocht u al langer patiënt zijn in het azM, maar hebt u nog niet uw Burgerservicenummer laten registreren, wilt u dat dan alsnog doen? U gaat hiervoor naar de balie van Bureau Patiëntregistratie en neemt een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Wilt u meer weten?

Met vragen over verzekeren en betalen kunt u terecht bij de Patiëntenadministratie van het ziekenhuis, telefoonnummer: 043-387 15 15.


Wat vindt u van deze pagina?