We hebben een afspraak

sms melding afspraak
Staat er een afspraak voor u gepland bij het Maastricht UMC+? Voor afspraken bij de poliklinieken en bij sommige onderzoeken kunnen we u een sms sturen om u eraan te herinneren. Handig hè?

Zorg dat we het juiste mobiele nummer hebben.
U kunt dit nummer controleren en eventueel laten wijzigen bij uw eerstvolgende bezoek. Dit kan bij de afdeling waar u een afspraak heeft of bij Bureau Patiëntenregistratie op niveau 1.

Meestgestelde vragen over onze SMS service

U heeft een SMS ontvangen, maar u heeft geen afspraak in ons ziekenhuis.
Het kan zijn dat uw telefoonnummer bij ons geregistreerd staat, omdat u als mantelzorger of als contactpersoon bent voor een patiënt van ons ziekenhuis. Het nummer waarop u de SMS heeft ontvangen is het eerste, bij ons bekende, mobiele telefoonnummer van deze persoon. Indien dit niet meer van toepassing is kunt u contact opnemen met de MijnMUMC+balie op 043 3877748 of u kunt dit laten wijzigen bij uw volgende bezoek aan ons ziekenhuis.

U heeft een SMS ontvangen, maar u wil de afspraak verplaatsen.
U heeft een SMS ontvangen van ons ziekenhuis, maar bij nader inzien schikt de afspraak niet. U kunt met de polikliniek, waar uw afspraak gepland staat contact opnemen om uw afspraak te verplaatsen.

Waarom staat in de SMS die ik van het ziekenhuis ontving niet waar ik mijn afspraak heb.
Vanwege privacy maatregelen staat in de SMS, die u ontvangt om u aan uw afspraak te herinneren, niet vermeld op welke afdeling u uw afspraak heeft. Indien bij u niet bekend is waar u de afspraak heeft, neemt u dan contact op met 043 3877748.

 

 

Sluit de enquête