Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Het academisch ziekenhuis Maastricht is een academisch ziekenhuis, zoals genoemd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW, Hoofdstuk 12). Daarmee valt het azM onder de Wet openbaarheid van bestuur.
Verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kunt u enkel in schriftelijke vorm sturen naar:

Academisch ziekenhuis Maastricht
De Raad van Bestuur
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Op de afhandeling van een informatieverzoek is de Tarievenregeling Wet openbaarheid van bestuur azM van toepassing, zoals vastgesteld in het besluit van de Raad van Bestuur van 8 december 2015, en bekendgemaakt op 9 december 2015. Deze Tarievenregeling, waarin onder meer de hoogte van de door de azM in rekening te brengen administratieve kosten zijn opgenomen, vindt u in bijgaand pdf-bestand.

Sluit de enquête