Praktisch

Ziekenhuisafspraken (consulten) op afstand voorwaarden

afspraken op afstand, consulten op afstand, ziekenhuisafsprakenOm te voorkomen dat patiënten (onnodig) vaak naar het ziekenhuis moeten komen voor een (herhaal)afspraak op de polikliniek, houden onze artsen steeds vaker consult via telefoon, brief of e-mail en in een enkel geval via screen-to-screen-contact*. Dit noemen we afspraken/consulten op afstand. Uw arts kan dit aan u voorstellen of wellicht bent u zelf geïnteresseerd in een afspraak op afstand. Bespreek dit dan met uw behandelaar.

Buiten dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen, is er geen verschil in zorginhoud en tijdsduur tussen een polikliniekbezoek en een consult of afstand. Het consult op afstand voldoet aan dezelfde voorwaarden die ook gelden voor (herhaal)afspraken op de polikliniek. Van een consult op afstand vindt dus ook inhoudelijke verslaglegging plaats in uw medisch dossier en terugkoppeling aan uw huisarts.

Het Maastricht UMC+ (MUMC+) brengt consulten op afstand op dezelfde wijze in rekening als de reguliere polikliniekbezoeken. Houd er dus rekening mee dat de kosten van een afspraak op afstand hetzelfde zijn als de kosten van een afspraak waarbij u naar het ziekenhuis moet komen.

Hieronder vindt u de voorwaarden voor afspraken op afstand

Belconsulten en schriftelijke consulten (via brief of email) zijn mogelijk als:

  • het een herhaalafspraak is ter vervanging van een regulier herhaal-polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuis moet komen;
  • het geplande zorg is (vooraf ingepland);
  • u akkoord bent met een consult op afstand en/of u dit zelf aanvraagt;
  • u vooraf nadrukkelijk geïnformeerd bent door uw behandelaar over het doel van de afspraak en dat de kosten hetzelfde zijn als de kosten van een regulier herhaal-polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuismoet komen.

Screen-to-screen* (beeldverbinding/FaceTalk) consulten zijn mogelijk als:

  • het een herhaalafspraak is ter vervanging van een regulier polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuismoet komen;
  • het een eerste regulier polikliniekbezoek is, maar er later (binnen 90 dagen) wel nog een regulier polikliniekbezoek plaatsvindt waarbij u zelf naar het ziekenhuis moet komen;
  • het geplande zorg is (vooraf ingepland);
  • u akkoord bent met een consult op afstand en/of u dit zelf aanvraagt;
  • u vooraf nadrukkelijk geïnformeerd bent door uw behandelaar over het doel van de afspraak en dat de kosten hetzelfde zijn als de kosten van een regulier herhaal-polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuismoet komen.

*Screen-to-screen consulten vinden vooralsnog slechts op enkele poli's plaats.