Zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd?

Bent u verhuisd, of hebt u een nieuwe verzekering, huisarts of apotheek? Geef uw wijziging aan ons door!

Stuur ons in die gevallen een e-mail met deze wijziging naar: pr@mumc.nl of neem telefonisch contact op via 043 - 387 68 33.

Mijn gegevens zijn gewijzigd
Sluit de enquête