Aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden

Ongeveer één op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat is breder dan laaggeletterdheid.  Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te krijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken.  Deze vaardigheden zijn nodig bij het nemen van beslissingen over gezondheid, ziekte en behandeling.

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
In het dagelijks leven hebben mensen die minder gezondheidsvaardig zijn onder andere moeite met:
 • medicijnen op de juiste manier innemen
 • de weg vinden in het ziekenhuis
 • zoeken op het internet (digitale vaardigheden)
 • (uitnodigings)brieven en mails begrijpen
 • folders, websites, formulieren, bijsluiters begrijpen
 • gesprekken met zorgverleners voeren
 • uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden maken meer gebruik van zorg en ervaren de kwaliteit van de zorg die ze krijgen als minder goed. Ook is er een directe een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Mensen met lagere gezondheidsvaardigheden zijn vaak chronisch ziek en overlijden gemiddeld eerder.

Aanpak

Het MUMC+ wil gezondheidsverschillen terugdringen. Daarom zetten wij het thema gezondheidsvaardigheden prominent op de agenda. Om samen te werken aan verbetering van onze communicatie en dienstverlening in het belang van onze patiënten.

We zetten als eerste in op:
 • het herkennen van patiënten met laaggeletterdheid door medewerkers. 
 • samen beslissen en persoonsgerichte zorg. Hierin beslist u zelf mee over de juiste zorg voor uw situatie.
 • makkelijkere en begrijpelijke informatie  via website en folders
 • route in en om het ziekenhuis

Meedenken of testen?

We willen dat onze informatie voor iedereen begrijpelijk is. Daarvoor horen we graag wat u hiervan vindt. Begrijpt u iets niet? Of heeft u tips waar zaken beter kunnen?  Of wilt u helpen met  testen van folders of onze website? Het gaat dan  om taal en op gebruiksgemak. Geef dit dan door via communicatie@mumc.nl.  Dan nemen wij contact met u op.

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

MUMC+ is officieel partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigen. Binnen dit netwerk zijn veel partijen aangesloten. We werken samen en wisselen kennis en ervaring uit. 

afbeelding van logo alliantie gezondheidsvaardigheden
Bondgenootschap basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland

Maastricht UMC+ is  aangesloten bij het bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland om ook op regionaal (en Zuid-Limburgs) niveau samen te werken aan de aanpak basisvaardigheden. Voor ons met als doel om via de gezamenlijke aanpak het aandeel mensen met lage gezondheidsvaardigheden terug te dringen en zo ook de verschillen in gezondheidsachterstanden  te verkleinen. 

Overzicht 19 partners
Gemeente Eijsden Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul, Stichting Trajekt, VISTA College, Stichting Lezen en Schrijven, Cubiss, Bibliotheek Gulpen-Wittem, Openbare Bibliotheek Meerssen, Centre Céramique, Stichting Heuvellandbibliotheken, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, MTB, MEE Zuid-Limburg, Maastricht UMC+, stichting ABC.

logo Bondgenootschap Maastricht-Heuvelland

Alliantie gezondheidsvaardigheden

afbeelding van logo alliantie gezondheidsvaardigheden

Om dat uit te dragen is MUMC+ ook officieel partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigen. Binnen dit netwerk zijn veel partijen aangesloten. We werken samen en wisselen kennis en ervaring uit. Ook werken we samen met Provincie Limburg, Cubiss, Pharos en andere organisaties uit de regio.

 

Sluit de enquête