Aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden

Ongeveer één op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat is breder dan laaggeletterdheid.  Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te krijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken.  Deze vaardigheden zijn nodig bij het nemen van beslissingen over gezondheid, ziekte en behandeling.

In het dagelijks leven hebben mensen die minder gezondheidsvaardig zijn onder andere moeite met:

 • medicijnen op de juiste manier innemen
 • de weg vinden in het ziekenhuis
 • zoeken op het internet (digitale vaardigheden)
 • (uitnodigings)brieven en mails begrijpen
 • folders, websites, formulieren, bijsluiters begrijpen
 • gesprekken met zorgverleners voeren
 • uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen

Aanpak

Binnen MUMC+ zijn we aan de slag met het onderwerp gezondheidsvaardigheden.  We zetten als eerste in op:

 • het herkennen van patiënten met laaggeletterdheid door medewerkers. 
 • samen beslissen en persoonsgerichte zorg. Hierin beslist u zef mee over de juiste zorg voor uw situatie.
 • makkelijkere en begrijpelijke informatie  via website en folders
 • route in en om het ziekenhuis

Alliantie gezondheidsvaardigheden

afbeelding van logo alliantie gezondheidsvaardigheden

Om dat uit te dragen is MUMC+ ook officieel partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigen. Binnen dit netwerk zijn veel partijen aangesloten. We werken samen en wisselen kennis en ervaring uit. Ook werken we samen met Provincie Limburg, Cubiss, Pharos en andere organisaties uit de regio.

Meedenken of testen?

Graag willen we dat onze communicatie voor iedereen begrijpelijk is. Daarvoor zouden we graag ook willen horen wat u ervan vindt of waar zaken beter kunnen. Heeft u tips? Of wilt u helpen met testen van folders of website? Het gaat dan vooral  om taal en op gebruikersgemak? Geef dit dan door via communicatie@mumc.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Sluit de enquête