Bloedtesten door dik en dun

Trombose of een bloeding zijn twee vormen van problemen in de bloedstolling. Om problemen in de bloedstolling vast te stellen zijn er ontzettend veel testen in het laboratorium beschikbaar, die allemaal een deel van de stolling kunnen meten. Toch wordt niet altijd een oorzaak voor de bloeding of trombose gevonden. In samenwerking met universitaire onderzoekers wordt in het MUMC+ hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe laboratoriumtesten die de bloedstolling beter kunnen meten. Om deze laboratoriumtesten te kunnen toepassen in de praktijk is onderzoek nodig. Twee bevlogen specialisten vertellen erover.

Floor Heubel+Yvonne Henskens

Floor Heubel is internist-hematoloog bij Maastricht UMC+ en Yvonne Henskens is waarnemend hoofd van het Centraal Diagnostisch Lab aldaar én hoogleraar Klinische Chemie aan de UM. Ze zijn de drijvende kracht achter het project ‘Bloedtesten door dik en dun’. Los van het feit dat het ziekenhuislaboratorium aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet, is er namelijk nog veel te verbeteren, zeggen ze.

Voor wie?

Stel, je hebt een flinke nabloeding na een operatie gehad, of je menstruaties zijn zo hevig dat je er niet door kunt werken. “In het ziekenhuislaboratorium hebben we twaalf apparaten staan waar we zo’n vijftig testuitslagen mee kunnen verkrijgen die iets zeggen over de bloedstolling. Maar in meer dan de helft van de patiënten geven deze testen geen afwijkende uitslag”, vertelt Heubel. “We weten dan niet goed waarom deze patiënt bloedt, maar moeten wel advies geven rondom operaties of bevallingen. Dat is erg lastig”. Henskens vult aan: “Ook zijn er veel nieuwe medicijnen tegen trombose op de markt gekomen, waarbij bloedprikken via de trombosedienst niet meer nodig is. Dat is heel fijn voor de patiënt, maar je kunt als laboratorium eigenlijk de werking van deze medicijnen niet goed meer meten. Als er dan een complicatie optreedt, of de patiënt heeft een operatie nodig, is het moeilijk te bepalen wat de beste behandeling is.”

Op naar de toekomst

In Maastricht zit veel kennis en ervaring met het ontwikkelen van nieuwe bloedtesten.
Op dit moment wordt bloed getest in een stilstaand buisje, terwijl bloed in het menselijk lichaam met grote snelheid door de vaten stroomt. Ook wordt de functie van verschillende cellen en eiwitten die betrokken zijn bij de bloedstolling allemaal apart gemeten, terwijl deze in het lichaam complex samenwerken. Daarnaast wordt ook de vaatwand in de huidige testen helemaal buiten beschouwing gelaten, terwijl ook die invloed heeft op bloedstolling, zeker bij mensen met hart- en vaatziekten. Henskens: “In de toekomst hopen we dat we de bloedstolling te kunnen testen in een soort ‘bloedvat op een chip’. Daarmee kun je  op individueel niveau alle componenten van de bloedstolling gezamenlijk testen, in stromend bloed, inclusief de invloed van de vaatwand. Voordat je zo’n nieuwe test in het ziekenhuis kunt gebruiken voor mensen, is onderzoek nodig. Daarvoor willen we graag geld inzamelen.”

Het doel

Meer begrip van wat er met patiënten met bloedingsziektes aan de hand is en hierdoor een betere behandeling van patiënten met een bloeding of trombose, dat is kortgezegd het doel van ‘Bloedtesten door dik en dun’. Alle universitaire onderzoekers én artsen van het Maastricht UMC+ die betrokken zijn bij dit onderwerp, hebben zich verenigd in een nieuw platform ‘Hemosum’. Ze willen hiermee kennis, onderzoek en samenwerking op dit vlak versterken. Henskens: “En daarvoor gaan we fondsen werven. Zodat we deze nieuwe testen kunnen gaan toepassen in de praktijk en zo de patiëntenzorg kunnen verbeteren.”

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. Dit fonds steunt  baanbrekende studies in het Maastricht UMC+ gericht op nieuwe behandelingen, snellere diagnoses, betere zorg en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Een ervan is het onderzoek naar 'Bloedtesten door dik en dun'

Sluit de enquête