Informatie voor verwijzers

Maastricht UMC+
ZorgDomein

 Huisartsen kunnen doorverwijzen en orders voor beeldvorming aanvragen via ZorgDomein. Selecteer MUMC+ uit de lijst van ziekenhuizen in Zorgdomein of  lees meer wat precies de mogelijkheden zijn in het MUMC+

Voor alle ketenpartners in de acute zorg

NAZL website

Gezamenlijk consult specialist en huisarts.

Carroussel
Diagnostiek en Advies Precies en nauwkeurig

Hoogwaardige diagnostiek

Naar de website

Magazine voor verwijzers in de regio.

Magazine Praktijk
Palliatieve zorg Zorg in de laatste levensfase

Expertisecentrum palliatieve zorg

Expertisecentrum palliatieve website