Informatie voor verwijzers

Maastricht UMC+
ZorgDomein

 Huisartsen kunnen doorverwijzen en orders voor beeldvorming aanvragen via ZorgDomein. Selecteer MUMC+ uit de lijst van ziekenhuizen in Zorgdomein of  lees meer wat precies de mogelijkheden zijn in het MUMC+

heli

Voor alle ketenpartners in de acute zorg

NAZL website
carrousel

Gezamenlijk consult specialist en huisarts.

Carroussel
lab
Lab Maastricht Precies en nauwkeurig

Hoogwaardige diagnostiek

labmaastricht website
magazine praktijk

Magazine voor verwijzers in de regio.

Magazine Praktijk
palliatievezorg
Palliatieve zorg Zorg in de laatste levensfase

Expertisecentrum palliatieve zorg

Expertisecentrum palliatieve website

agenda