Medisch Maatschappelijk Werk

Polihal
Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur 

Route in het ziekenhuis

Volg route H, niveau 2  
Routeplanner

Verwijzing

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk. U kunt ook uw behandelend arts of de verpleegkundige vragen contact met ons op te nemen.

Wat neemt u mee?

U meldt zich met uw afspraakbevestiging aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenpasje maken bij het Servicepunt Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

Kosten ?

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulpverlening door medisch maatschappelijk werk.

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

Sluit de enquête