Medisch ethische commissie

De medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Maastricht University (METC azM/UM) is een door de overheid erkende onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissie. Zij beoordeelt medisch-wetenschappelijke onderzoeken met mensen in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Professionele en onafhankelijke toetsing

De primaire doelstelling van de commissie is om binnen de grenzen van haar werkterrein te voorzien in een professionele en onafhankelijke toetsing van medisch-wetenschappelijke onderzoeken in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

Voor wie werken wij?

De commissie beoordeelt WMO-onderzoek waarvan het academisch ziekenhuis Maastricht (azM), Maastricht University (UM) of een daaraan gelieerde instelling de verrichter en/of uitvoerder is en dat geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd in of met medewerking van (medewerkers van):
a. het Maastricht UMC+: het azM en/of de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML);
b. UM waar het betreft de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN),
tenzij het onderzoek betreft dat conform artikel 2, tweede lid, onder b van de WMO door de CCMO in eerste aanleg dient te worden beoordeeld.
Voor zover daarover door de commissie in overleg met de Raad van Bestuur afspraken zijn gemaakt, kan de commissie op overeenkomstige wijze werkzaam zijn ten behoeve van voorgenomen WMO-onderzoek waarbij een andere instelling die werkzaam is voor de gezondheidszorg in Nederland de verrichter en/of uitvoerder is.
De METC azM/UM is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De commissie functioneert onafhankelijk van de instellingen waarvoor zij toetst.

Organisatorische inbedding

Het secretariaat van de commissie is organisatorisch ingebed bij en wordt gefaciliteerd door de Stafdienst Bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht.

Contact

Vragen:
Bereikbaar: maandag-vrijdag van 08.30-17.00 uur
T: 043-3876009
F: 043-3872923
E: secretariaat.mec@mumc.nl
Website medische ethische toetsingscommissie 

 

 

Sluit de enquête