Bestuur en Organisatie

De Raad van Bestuur MUMC+ richt zich met name op strategische zaken en het inspelen op de veranderende omgeving van het Maastricht UMC+.

Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht azM houdt toezicht op de gang van zaken in het Maastrichtse ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur azM in het bijzonder.

Raad van toezicht

Naast de bestuursorganen zijn er diverse medezeggenschapsorganen die de Raad van Bestuur MUMC+ adviseren over de vaststelling en uitvoering van beleid.

Medezeggenschapsorganen
Sluit de enquête