Polikliniek

 • Afdeling Medisch Maatschappelijk Werk

  Bezoekuren

  De afdeling is bereikbaar via het secretariaat van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Als de secretaresse afwezig is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

  Route

  Volg route H, niveau 2 ( zie interactieve plattegrond).

  Verwijzing

  U kunt rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk. U kunt ook uw behandelend arts of de verpleegkundige vragen contact met ons op te nemen.

  Wat neemt u mee?

  U meldt zich met uw afspraakbevestiging aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

  Kosten ?

  Er zijn geen kosten verbonden aan de hulpverlening door medisch maatschappelijk werk.

  Verhinderd?

  Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren..

  Specialismen

 • Anesthesie-en-pijnbestrijding

  Polikliniek informatie

  Bezoekuren

  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

  Route

  Route:  Volg 6 niveau 1 (blauw) (interactieve plattegrond)

  Verwijzing

  Bureau Opname verwijst u naar de polikliniek Anesthesie. Het kan ook zijn dat u een afspraak thuisgestuurd krijgt naar aanleiding van uw geplande operatie. Voor een bezoek aan de polikliniek Anesthesie verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen. Als u een afspraak thuisgestuurd krijgt, kunt u deze vragenlijst downloaden en alvast invullen. 

  Preoperatievelijst voor volwassenen 

  Preoperatieve lijst voor kinderen tot en met 12 jaar

  Telefonische bereikbaarheid

  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

  Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)
  • eventueel de ingevulde vragenlijst

  U kunt zich met uw patiëntenplaatje en de eventueel ingevulde vragenlijst aan de balie melden.

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Verhinderd?

  Bent u op het moment van de afspraak verhinderd, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan informeert de baliemedewerker u hierover.

  Aanvullend onderzoek

  Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  De arts

  Een academisch ziekenhuis leidt artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder verantwoordelijkheid van de specialist. De arts die u bij de polikliniek ziet, hoeft niet dezelfde arts te zijn die uw narcose verzorgt tijdens de operatie..
  Met wie u nog meer te maken kunt krijgen in het ziekenhuis

  Specialismen

 • Hart + Vaat Centrum

 • Hart + Vaat Centrum: Cardio Thoracale Chirurgie

  Het Hart + Vaat Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met hart- en vaataandoeningen of met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. Specialisten van diverse disciplines werken hier samen; neurologen, vaatchirurgen, internisten van de vasculaire geneeskunde, cardiologen, cardiochirurgen, en dermatologen. Voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn: een hartinfarct, een herseninfarct, etalagebenen (claudicatio intermittens), een verwijde buikslagader en vernauwde halsslagaders. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, ongezonde voeding en roken.

  Bezoekuren

  Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur.

  Route

  Route: Volg 5  Niveau 1 (interactieve plattegrond)

  Verwijzing

  Uw huisarts verwijst u naar het Hart + Vaatcentrum. Nieuwe cardiologie-patiënten krijgen binnen enkele werkdagen een afspraak. Dan vinden het gesprek met de arts en het onderzoek plaats en krijgt u de diagnose te horen. Allemaal binnen één dag.  

  Telefonische bereikbaarheid  

  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

  Wat neemt u mee? 

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)

  U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie.
  Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje Patiëntenplaatje / ponsplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein. 

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Verhinderd?

  Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Een bord bij het Hart en Vaat Centrum geeft aan welke wachtijd uw arts heeft.

  Aanvullend onderzoek

  Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen. 

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  De arts

  Het is niet altijd mogelijk dat u steeds bij dezelfde arts terugkomt voor controle. Dit heeft te maken met het opleiden van artsen (arts-assistenten) in het Maastricht UMC+. Deze arts-assistenten werken ook een aantal maanden bij de polikliniek onder toezicht van een specialist..

  Specialismen

 • Longfunctieafdeling

  Op de longfunctieafdeling wordt het functioneren van uw ademhalingssysteem onderzocht.

  Bezoekuren

  Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

  Route

  Volg route G Niveau 2 (Groen) (interactieve plattegrond)

  Verwijzing

  Uw huisarts of specialist verwijst u naar de afdeling Longfunctie. Heeft u vragen met betrekking tot uw doorverwijzing, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist.

  De uitslag

  De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Indien uw huisarts u heeft doorverwezen, krijgt u de uitslag via uw huisarts.

  Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging

  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)

  U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Verhinderd?

  Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  De arts

  Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle.
  Met wie kunt u nog meer te maken krijgen in het ziekenhuis.

  Specialismen

 • Polikliniek Beeldvorming

  De afdeling Beeldvorming heeft drie verschillende locaties in het ziekenhuis. In uw afsprakenbrief staat vermeld op welke locatie u zich kunt melden. Beeldvorming 1 MRI en PET-MR, Röntgenfoto en echo. Beeldvorming 2 Nucleaire geneeskunde, Dexa, PET-CT, SPECT. Beeldvorming 3 CT, Röntgenfoto, Echografie, Mammografie, Doorlichting

  Bezoekuren

  Balie Beeldvorming 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.45u – 17.30u. Balie Beeldvorming 2 en 3 zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.45u – 16.45u

  Route

  • Beeldvorming 1 (route 4, lift J, niv. 0) 
  • Beeldvorming 2 (route A, lift D, niv. 0) 
  • Beeldvorming 3 (route 3, lift H, niv. 3 Rood) 

  Verwijzing

  Verwijzing door de huisarts
  Wanneer uw huisarts u doorverwijst voor een onderzoek op de afdeling Beeldvorming, krijgt u een formulier mee voor het Diagnostisch Centrum. De medewerkers van het Diagnostisch Centrum helpen u bij het maken van een afspraak op onze afdeling.

  Verwijzing door de medisch specialist
  Als uw medisch specialist u doorverwijst voor een onderzoek op de afdeling Beeldvorming, is het meestal nodig een afspraak te maken. U kunt de afspraak zelf maken bij de balie van de afdeling Beeldvorming of door telefonisch contact met ons op te nemen. Om voor u de juiste afspraak op maat te maken is het voor een aantal specifieke onderzoeken (zoals CT en MRI) noodzakelijk dat wij het aanvraagformulier in ons bezit hebben. In deze gevallen kunt u met het aanvraagformulier terecht bij de balie van de afdeling Beeldvorming of per post/fax naar ons versturen (zie contactgegevens). 

  Een aantal poliklinieken biedt de extra service om voor u een afspraak te plannen bij de afdeling Beeldvorming door de betreffende polikliniekassistente van uw specialist.

  Buiten de reguliere openingstijden, worden ook ’s avonds en in het weekend poliklinische onderzoeken uitgevoerd op de MRI-scanners.

   

   

  Wat neemt u mee?

  • uw aanvraagbrief 
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)
  • uw identiteitsbewijs (in voorkomende gevallen kan hiernaar gevraagd worden)

  Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest? Laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie op het Poliplein (route 7, niveau 1). Geef ook tijdig wijziging van adresgegevens, huisarts of verzekering hier door (dit in verband met o.a. het versturen van de uitslag naar de juiste aanvrager).

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  Verhinderd?

  Bent u op het moment van de afspraak verhinderd, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat er een wachttijd is, dan informeert de baliemedewerker u hierover. In andere gevallen zal de medewerker van de onderzoekkamer u zo snel mogelijk informeren.

  Specialismen

 • Polikliniek Chirurgie

  Polikliniek informatie

  Bezoekuren

  Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

  Route

  Route: Volg 7 Niveau 1 (blauw) (interactieve plattegrond)

  Verwijzing

  Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek. Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd.

  Gipskamer

  043-387 77 48

  Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)

  U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Verhinderd?

  Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

  Aanvullend onderzoek

  Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  De arts

  Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle.
  Met wie u nog meer te maken kunt krijgen in het ziekenhuis.

  Specialismen

 • Polikliniek Dermatologie

  Polikliniek informatie

  Bezoekuren

  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

  Route

  Route: Volg 7 Niveau 1 (blauw) (interactieve plattegrond)

  Afspraak/verwijzing 

  Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek. Een aantal activiteiten van de polikliniek Dermatologie vinden plaats in het Medisch Centrum Annadal. Op dinsdagochtend en donderdagochtend van 8.15 tot 10.30 uur kunnen patienten met verwijzing van hun huisarts direct terecht zonder afspraak tijdens het inloopspreekuur in het Maastricht UMC+.

  Avondopenstelling

  Dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

  Wat neemt u mee? 

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)

  U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Verhinderd?

  Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

  Aanvullend onderzoek

  Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  De arts

  Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de polikliniek onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle..
  Met wie kunt u nog meer te maken krijgen in het ziekenhuis

  Specialismen

 • Polikliniek Endocrinologie

  Polikliniek informatie

  Bezoekuren

  Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

  Route

  Route: Volg 7 Niveau 1 (Blauw) (interactieve plattegrond)

  De Polikliniek Endocrinologie vindt u bij de Polikliniek Interne Geneeskunde.

  Verwijzing

  Uw huisarts verwijst u naar de polikliniek. Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd.

  Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje) U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie.

  Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Verhinderd?

  Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren.

  Aanvullend onderzoek

  Bij de Centrale Prikdienst (voor bloedafname) en de ECG dienst (hartfilmpje) kunt u zonder afspraak terecht.
  Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het Maastricht UMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen.

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  De arts

  Een academisch ziekenhuis leidt ook artsen (arts-assistenten) op. Deze arts-assistenten werken een aantal maanden op de poliklinieken onder toezicht van de specialist. Het is dus mogelijk dat u niet altijd dezelfde arts ziet als u terugkomt voor controle..
  Met wie kunt u nog meer te maken krijgen in het ziekenhuis.

  Specialismen

 • Polikliniek Ergotherapie

  Polikliniek informatie

  Bezoekuren

  Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

  Route

  Route: Volg B Niveau 0 (paars) (interactieve plattegrond)

  Verwijzing

  Uw huisarts of specialist verwijst u naar de polikliniek. Uw eerste afspraak krijgt u thuisgestuurd.

  Wat neemt u mee?

  • uw afspraakbevestiging 
  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje) 

  U meldt zich met uw patiëntenplaatje aan de balie. Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest, laat dan eerst een patiëntenplaatje maken bij Bureau Patiëntenregistratie, niveau 1 op het Poliplein.

  Uw pasfoto in uw dossier

  Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
  Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

  Kosten behandeling

  Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

  Verhinderd?

  Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

  Wachttijden

  Wij proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, dan zal de baliemedewerker u hierover informeren..

  Zorgverleners

  Met wie u te maken kunt krijgen in het ziekenhuis.

   

  Specialismen

Pagina's