Voeding en dieet

De diëtisten van het MUMC+  begeleiden patiënten klinisch (tijdens de ziekenhuisopname) en in een aantal gevallen ook poliklinisch. Voor behandeling in het Maastricht UMC+ is altijd een schriftelijke of digitale verwijzing nodig van een arts die werkzaam is in het Maastricht UMC+. 
Contact
Openingstijden

Telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur

Route in het ziekenhuis

Volg route B, niveau 0, paarse route. 
Routeplanner

De polikliniek is met name bestemd voor:

 • Patiënten die voor hun gespecialiseerde behandeling aangewezen zijn op het Maastricht UMC+ en waarover wij de specifieke kennis beschikken;
 • Patiënten die door een team van hulpverleners, waaronder de diëtist, in het Maastricht UMC+ behandeld worden. In dit team wordt uw behandeling periodiek besproken;
 • Patiënten die in verband met nader onderzoek bij de specialist in het Maastricht UMC+ in behandeling zijn en in deze periode bijvoorbeeld voor een voedingsanamnese of proefdieet worden verwezen. De specialist heeft deze gegevens nodig om een diagnose te kunnen stellen.

Als het mogelijk is combineren wij uw afspraak bij de diëtist met het spreekuur van uw behandelend arts. Wij streven ernaar om patiënten binnen drie weken na aanmelding op het spreekuur te zien. Voor dringende problemen kan uw arts rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Afdeling Diëtetiek via:

T    043-3877188 
E   dietetiek@mumc.nl

Openingstijden/ telefonische bereikbaarheid

Het secretariaat Diëtetiek is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten de kantooruren kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Wilt u hierbij uw naam, geboortedatum en telefoonnummer duidelijk inspreken? U wordt door ons teruggebeld.

Route

De polikliniek Diëtetiek bevindt zich op niveau 0, route B, paarse route in het Maastricht UMC+. Vaak vinden hier ook de gesprekken plaats. In een aantal gevallen wordt u op een andere locatie in het ziekenhuis verwacht. De diëtisten zijn ook werkzaam bij:

 • Unit eetstoornissen: voor begeleiding bij een eetstoornis kunt u terecht bij de unit eetstoornissen. De diëtist onderzoekt uw eetgedrag en voedingstoestand, en kan u begeleiden bij het ontwikkelen van gezond eetgedrag en een realistische houding ten aanzien van voeding en voedingsgerelateerde onderwerpen. Meer informatie over de unit Eetstoornissen vindt u op de website van de polikliniek Psychiatrie Maastricht UMC+.
 • Oncologiecentrum: vanuit de afdeling Diëtiek zijn drie diëtisten werkzaam op deze locatie. Wekelijks wordt op vijf dagdelen spreekuur gehouden door een diëtist. Elke dag is een diëtist aanwezig die werkt volgens afspraak. Patiënten met voedingsproblemen worden op indicatie verwezen naar de diëtist. Meer informatie over voeding bij kanker vindt u op de website van het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+.
 • MAASTRO Clinic: indien nodig vindt na afsluiting van de bestralingsperiode begeleiding door de diëtist plaats. Meer informatie vindt u op de website van de MAASTRO Clinic.
 • Oncologische revalidatie: tijdens de herstelfase bij kanker biedt het Maastricht UMC+ Oncologische revalidatie aan. Hierin is ook aandacht voor voeding. Meer informatie vindt u op deze website
 • COACH: COACH (Centre for Overweight Adolescent and Childrens Healthcare) richt zich op de gezondheidszorg voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht.  Dieetbehandeling in samenwerking met Diëtheek.

Als u de afspraak maakt, wordt u ook verteld waar het gesprek zal plaatsvinden. Dit staat eveneens vermeld in de brief. 

Verhinderd?

Als u op het moment van de afspraak verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Wij proberen om binnen drie weken een afspraak in te plannen bij een van onze diëtisten. Consultaanvragen worden dagelijks door het secretariaat verwerkt. In geval van medische urgentie wordt uw aanvraag als eerste op de lijst geplaatst en proberen wij eerder een afspraak voor u in te plannen. Tijdens het spreekuur proberen op tijd te werken. Toch lukt dat niet altijd. Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat het spreekuur uitloopt, zal de baliemedewerker u hierover informeren.

Vergoeding dieetkosten

 • Klinische dieetbegeleiding: er worden geen extra kosten voor de diëtist en voor eventuele dieetvoeding in rekening gebracht tijdens een ziekenhuisopname. De diëtist kan u informeren over vergoeding van dieetkosten in de thuissituatie;
 • Poliklinische dieetbegeleiding: de kosten van de adviezen van de diëtist in het Maastricht UMC+  worden niet in rekening gebracht. De kosten van de diëtist buiten het MUMC+ zijn opgenomen in de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt 3 behandeluren per kalenderjaar per patiënt. Om in aanmerking te komen voor deze behandeling is een verwijzing van een arts of tandarts nodig. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Als u meer dan 3 behandeluren nodig heeft,  dient u deze extra te betalen. Sommige verzekeraars vergoeden deze extra uren geheel of gedeeltelijk via een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis;
 • Dieetbegeleiding thuis: soms moet u naast of in plaats van uw normale voeding, speciale voeding gebruiken. In een aantal gevallen worden deze voedingen vergoed door uw zorgverzekeraar. De diëtist kan u helpen met het aanvragen van deze speciale voeding en een Dieetkostenvergoedingen-formulier voor u invullen en versturen. 

Kwaliteitsgarantie

De kwaliteit van de dienstverlening wordt geborgd door het QMentrum-accreditatiesysteem en de NEN ISO/ HACCP-norm voor de voedingsverzorging.

Privacy

Om tot een dieetadvies te komen is een goede patiënt-diëtist-relatie belangrijk. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw toestemming wordt aan uw partner, familie of vrienden  informatie doorgegeven. De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U hebt recht op inzage in uw dossier.

Bent u (niet) tevreden?

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of wensen, bijvoorbeeld t.a.v. wachttijden, planning, informatievoorziening of bejegening, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag en u helpt ons hiermee. Als u een klacht hebt over de dieetbehandeling, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenservice of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

Sluit de enquête