Prof. dr. W.H. Mess

Neuroloog / Klinisch Neurofysioloog

Korte beschrijving

Prof. dr. Mess is tevens hoofd van de afdeling Klinische neurofysiologie

Aandachtsgebieden

 • Klinische neurofysiologie
 • Neuromonitoring

 

Contact

Telefoon 043 387 72 72  

Over

Werner Mess is sedert 1997 verbonden aan de afdeling Klinische Neurofysiologie van het MUMC+, sinds 2006 is hij hoofd van deze afdeling. 
Naast de werkzaamheden in de patiëntenzorg participeert Werner Mess in het onderwijs aan studenten. Zijn wetenschappelijke belangstelling ligt enerzijds bij het onderzoek naar atherosclerose van de halsvaten door middel van ultrageluid en anderzijds bij de neuromonitoring tijdens ingrepen aan de grote bloedvaten.
Werner Mess is actief in diverse landelijke gremia en werkgroepen zoals de plenaire visitatie commissie, het kernconsilium neurologicum, de RGS (plaatsvergangend lid) en de Nederlandse neurovasculaire werkgroep. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor klinische Neurofysiologie, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de Neurosonology Research Group (tevens lid van de Executive Committee), de European Stroke Organisation en de Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin.

Opleidingen

 • 1971-1980: Fürstenberg-Schule Recke/ Bischöfliches Gymnasium
 • 1980-1981: vervangende dienstplicht als verpleeghulp in Mönchsfeldstift (bejaardenhuis), Stuttgart-Freiberg
 • 1981-1982: Franse taal en letterkunde en geschiedenis aan de Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
 • 1982-1989: Geneeskunde aan de Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
 • 1989: afsluitend examen geneeskunde
 • 1991: erkenning en bevoegdheid als arts in Duitsland
 • 1994: examen en registratie als neuroloog in Duitsland
 • 1996: erkenning als arts in Nederland
 • 1997: inschrijving als neuroloog/hoofdvak KNF in Nederlands specialisten register

Werkervaring

- januari 1990 t/m april 1993 als assistent in opleiding tot neuroloog in de kliniek Mannheim, Fakultät für klinische Medizin van de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Het werk omvatte klinische en poliklinische patiëntenzorg (o.a. voor epilepsie), spoedeisende hulp en consulten (o.a. voor de urologische en de orthopedische afdelingen); verder ook opzetten en leiden van een cerebrovasculaire polikliniek, en tenslotte klinische neurofysiologie.
Daarnaast gaaf ik leiding aan het videolaboratorium (S-VHS) met opname van ongeveer 200 neurologische patiënten en presenteerde deze op meerdere congressen. Voor de DEGUM (Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) verzorgde ik als groepsbegeleider cursussen voor accreditatie in de extracraniële Dopplersonografie. Ik naam deel aan de "EEG Concerted Action - ultrasound investigation of the atherosclerotic plaque" (COMAC), een Europese studie voor de vergelijking van pathologische plaquemorfologie en de beeldvorming m.b.v. ultrageluidmethoden.

- mei 1993 t/m december 1994 als assistent in opleiding in de psychiatrie aan de Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Het werk omvatte klinische patiëntenzorg op een gesloten afdeling en op een opnameafdeling alsmede deelname aan geneesmiddelenonderzoek.

- januari 1995 t/m februari 1997 werkzaam als chef de laboratoire op de afdeling klinische neurofysiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Naast de EMG, EEG, EP en duplexonderzoeken op de afdeling behoorden het OK monitoring van vaatoperaties met behulp van TCD, EEG, SSEP en MEP tot mijn taken.

- maart 1997 t/m oktober 2003 als klinisch neurofysioloog aan het academisch ziekenhuis Maastricht, tevens plaatsvervangend hoofd en waarnemend opleider.

- november 2003 t/m december 2004 waarnemend hoofd en waarnemend opleider, afdeling klinische neurofysiologie, azM.

- sinds januari 2005 benoeming tot hoogleraar en tevens hoofd van de afdeling klinische neurofysiologie, azM en verantwoordelijk voor de opleiding.

Deelnames, projecten en nevenfuncties

 • Lid kernconsilium NvN
 • Lid plenair consilium NvN
 • Lid plenaire visitatiecommissie NvN
Sluit de enquête