Mw. Dr. M.A. Witlox

Afdelingshoofd Orthopedie | Orthopedisch Chirurg

Aandachtsgebieden

  • Kinderorthopedie
  • Voet- en enkelorthopedie

Contact

Mw. A. Brouwers
Secretaresse mw. dr. A. Witlox

Over

M. Adhiambo Witlox studeerde geneeskunde in Amsterdam aan de Vrije Universiteit. De opleiding tot orthopedisch chirurg volgde zij in Amsterdam en Alkmaar; Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam 2006-2007(dr. W.J. Willems), Medisch Centrum Alkmaar 2007-2008 (dr. B.J. Burger), VU University Medical Centre Amsterdam 2008-2009 (dr. B.J. van Royen), Medisch Centrum Alkmaar 2009-2010 (dr. B.J. Burger). Tijdens haar opleiding in het VU University Medical Centre verdiepte zij zich in de kinderorthopedie (bij dr. van der Sluijs en dr. Witbreuk) en in het Medisch Centrum Alkmaar in de voet-en-enkelorthopedie (dr. Burger). In 2005 is zij gepromoveerd op het gebied van Gentherapie bij Osteosarcoma. 
Na het voltooien van haar opleiding heeft zij in Hoorn gewerkt als Chef de Clinique. Sinds 2011 is zij staflid orthopedie in het Maastricht UMC+ met als aandachtsgebieden kinderorthopedie en voet- en enkelorthopedie.
In 2014 bezocht zij de “young adult hip unit” Stanmore RNOH London UK (dr. D. Eastwood and dr. Aresh Hashemi-Nejad), om zich verder te verdiepen in de pathologie van de heup bij kinderen en jongvolwassenen. Sinds 2019 heeft zij zich in het MUMC+ volledig gefocust op de kinderorthopedie.
Van 2019 tot 2021 was Adhiambo Witlox voorzitter van de landelijke Werkgroep Kinderorthopedie van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. In februari 2022 werd zij Medisch directeur van het Centrum voor Bewegen MUMC+.  Sinds 1 juni 2023 is zij benoemd tot hoofd van de afdeling orthopedie in het MUMC+. Binnen het MUMC+ zet zij zich in voor de Vitale patiënt, de Vitale burger en de Vitale student en medewerker van het MUMC+.

Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar de volgende thema’s:

  • “Meer fundamenteel begrip krijgen over groei en bewegen bij gezonde en aangedane kinderen dit leidt tot betere kinderorthopedische zorg voor het kind en tot gezondere volwassenen”
  • “Netwerk zorg voor kinderorthopedsche aandoeningen dit houdt deze zorg toegankelijk en doet recht aan het principe juiste zorg op de juiste plek, dit leidt tot betere zorg voor het kind en tot gezondere volwassenen” 
  • “Gezond oproeien is Gezond leven, kennis van skeletale ontwikkeling draagt bij aan kennis over artrose”
  • “Meer kennis van het effect en doelmatigheid van klinische behandeling bij aangedane kinderen leidt tot betere kinderorthopedische zorg voor het kind en tot gezondere volwassenen”.

Deelnames, projecten en nevenfuncties

Intern
Afdelingshoofd medische afdeling orthopedie
Directeur Centrum voor Bewegen
Begeleiding van promovendi voet en enkel en kinderorthopedie
Coördinator Gangbeeld analyse Orthopaedie
Lid Werkgroep Spina Bifida
Lid Werkgroep Beweegstoornissen
Lid platvorm zorg voor het kind
Coördinator Master Analysis and Restoration of Human Locomotion
Lid Keuzetafel portfolio
Lid Keuzetafel begroting
Lid groep Zorg coördinatie
Lid Stuurgroep Vitaliteit
Lid stuurgroep minor Leefstijl geneeskunde

Extern
Lid werkgroep Kinderorthopedie
KNMG / Orde Medische Specialisten LAD (landelijke artsen in dienstverband)
Lid Academisch Alliantie Kinderorthopedie
EFAS European Foot and Ankle Society
Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
Nederlands Orthopedische Vereniging (NOV)
Werkgroep Orthopedie Overzee
Werkgroep Voet en Enkel
Lid European Orthopedic Pedeatric society
Lid klinisch gangbeeld overleg Medisch Spectrum Twente Roessingh, Adelante, MUMC+
Lid CP-ZON (cerebrale parese Zuid-Oost Nederland)

Congresbezoek en cursussen
4 keer per jaar Regionale refereermiddagen ROGO Zuid
Jaarlijks EPOS
Jaarlijks NOV
2018 High performance leadership training (BAAK) 5 day course in inspiring leadership
2019-2020 University Teaching Qualification (UTQ)/training at FHML Maastricht University
2019 GRECMIP, minimal invasive foot surgery course, Barcelona, Spain
2021 DDH Ultrasound by Graf, Rotterdam, The Netherlands
 

Sluit de enquête