Polikliniek Beeldvorming

De afdeling Beeldvorming heeft drie verschillende locaties in het ziekenhuis.
In uw afsprakenbrief staat vermeld op welke locatie u zich kunt melden.

Beeldvorming 1: MRI en PET-MR, Röntgenfoto en echo
Beeldvorming 2: Nucleaire geneeskunde, Dexa, PET-CT, SPECT
Beeldvorming 3: CT, Röntgenfoto, Echografie, Mammografie, Doorlichting
Contact
Telefoon    043-387 75 00
E-mail        poli.beeldvorming@mumc.nl
Openingstijden
Beeldvorming 1 maandag t/m vrijdag van 07.45– 17.15 uur
Beeldvorming 2 en 3 maandag t/m vrijdag van 07.45 – 16.45 uur

Verwijzing

Verwijzing door de huisarts
Wanneer uw huisarts u doorverwijst voor een onderzoek op de afdeling Beeldvorming, krijgt u een formulier mee voor het Diagnostisch Centrum. De medewerkers van het Diagnostisch Centrum helpen u bij het maken van een afspraak op onze afdeling.

Verwijzing door de medisch specialist
Als uw medisch specialist u doorverwijst voor een onderzoek op de afdeling Beeldvorming, is het meestal nodig een afspraak te maken. U kunt de afspraak zelf maken bij de balie van de afdeling Beeldvorming of door telefonisch contact met ons op te nemen. 

Een aantal poliklinieken biedt de extra service om voor u een afspraak te plannen bij de afdeling Beeldvorming door de betreffende polikliniekassistente van uw specialist.

Buiten de reguliere openingstijden, worden ook ’s avonds en in het weekend poliklinische onderzoeken uitgevoerd op de MRI-scanners.

Wat neemt u mee?

  • uw aanvraagbrief 
  • uw patiëntenpasje
  • uw identiteitsbewijs

Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest? Laat dan eerst een patiëntenpasje maken bij het Servicepunt Patiëntenregistratie op het Poliplein (route 7, niveau 1). Geef ook tijdig wijziging van adresgegevens, huisarts of verzekering hier door (dit in verband met o.a. het versturen van de uitslag naar de juiste aanvrager).

Uw pasfoto in uw dossier

Wij maken van al onze patiënten die een polikliniek of een functie-afdeling bezoeken eenmalig een pasfoto. Deze foto wordt opgenomen in uw digitale dossier. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de arts met wie u een afspraak heeft, meteen weet wie u bent, als hij/zij u ophaalt uit de wachtkamer. Verder is het in het kader van de patiëntveiligheid belangrijk dat de arts in één oogopslag ziet dat u de juiste persoon bent.
Lees meer over waar en wanneer u de pasfoto kunt laten maken.

Kosten behandeling

Informatie over de kosten voor een behandeling in het ziekenhuis vindt u op `kosten behandeling`.

Verhinderd?

Bent u op het moment van de afspraak verhinderd, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en de medewerkers kunnen voor u een nieuwe afspraak maken.

Wachttijden

Als bij aanmelding aan de balie bekend is dat er een wachttijd is, dan informeert de baliemedewerker u hierover. In andere gevallen zal de medewerker van de onderzoekkamer u zo snel mogelijk informeren.

Sluit de enquête