Contrast Voorbereidings Polikliniek

De Contrast Voorbereidings Polikliniek is er voor patiënten die zijn doorverwezen voor een onderzoek of behandeling waarbij jodiumhoudende contrastmiddelen worden ingespoten om organen en bloedvaten beter zichtbaar te maken, terwijl zij bekend zijn met een verminderde nierfunctie (een geschatte klaring, oftewel eGFR, onder de 30ml/min/1.73m2). 

Om de nieren te beschermen tegen eventuele nadelige effecten van jodiumhoudende contrastmiddelen worden er bij deze patiënten preventieve maatregelen ingezet, in de vorm van een infuus met extra vocht voor en na het contrastonderzoek. 

Het is van belang eerst te kijken of patiënten dat extra vocht wel kunnen verwerken. Daarnaast is het van belang de nierfunctie te controleren rondom het contrastonderzoek.  Dit alles wordt verzorgd door de Contrast Voorbereidings Polikliniek (CVP).

Preventieve maatregel

Om de nieren te beschermen krijgen patiënten met een verminderde nierfunctie een infuus met extra vocht. Dit kan de nieren helpen het contrast uit het lichaam te filteren.

Aan de hand van de medische geschiedenis en de fysieke toestand wordt gekeken of patiënten het infuus met extra vocht lichamelijk aankunnen.

Het infuus wordt gegeven gedurende 1 uur voor en 6 uur na het contrastonderzoek en vereist een dag opname. Indien het contrastonderzoek laat op de dag plaatsvindt kan het zijn dat een overnachting in het ziekenhuis noodzakelijk is.

Stoppen medicatie

In sommige gevallen moeten patiënten 24 uur voor het contrastonderzoek stoppen met hun medicatie: dit geldt bijvoorbeeld altijd voor metformine en meestal voor plastabletten. Dit wordt individueel afgestemd.

Controle nierfunctie

Omdat het gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen de nierfunctie kan beïnvloeden is het van belang dat deze extra wordt gecontroleerd d.m.v. een bloedafname. Dit gebeurt voorafgaand aan het contrastonderzoek wanneer er geen recente waarde bekend is, en nog een keer binnen 2 tot 5 dagen na het contrastonderzoek. Indien de nierfunctie achteruit is gegaan volgt na een aantal dagen nog een controle.

Contact

De CVP wordt automatisch op de hoogte gesteld wanneer een patiënt met een verminderde nierfunctie is doorverwezen voor een onderzoek waarbij jodiumhoudende contrastmiddelen worden ingespoten. De CVP neemt 1 of 2 dagen voor de contrastprocedure contact met u op, u hoeft daarvoor zelf niets te doen.

e-mail: cvp.beeldvorming@mumc.nl
tel: 043 3872649

Sluit de enquête