Carrousel gezamenlijke consulten

De Carrousel Gezamenlijke Consulten regelt dat een specialist van het Maastricht UMC+ huisartsen bezoekt in de regio en samen met de huisarts bespreekt/behandelt in de huisartsenpraktijk. De ervaren voordelen zijn het verbeteren van het contact tussen de huisartsen en de specialisten in de regio, het toenemen van de kennis van de huisartsen en het afnemen van het aantal verwijzingen.

Werkwijze:

De deelnemende specialisten en huisartsen loggen in via het portal van het Maastricht UMC+ en verwerken hun gegevens in een formulier, waarna deze verder worden verwerkt in het digitale patiëntendossier. 

Zodra een huisarts een geschikte patiënt heeft, vult hij/zij digitaal de reden van verwijzing, zijn vermoedelijke diagnose en een korte voorgeschiedenis in. Alvorens de specialist naar de praktijk gaat voor de bijeenkomst heeft hij/zij al kunnen inzien welke patiënten er verwacht kunnen worden. Het voordeel is dat de specialist hierdoor eventueel bijbehorende onderzoeksmaterialen en reeds bekende gegevens over de desbetreffende patiënt kan meenemen naar de bijeenkomst.

Contactgegevens:

Simone van Steenbergen Horrocks 
M: 06-227 514 54
E: info.carrousel.mumc.nl

carrousel
Sluit de enquête