Schakelafdeling voor kwetsbare ouderen

 

La Valence

Het Maastricht UMC+ en Envida hebben samen een schakelafdeling geopend voor kwetsbare ouderen die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland niet meteen naar huis kunnen, maar geen medische indicatie hebben voor een ziekenhuisopname. De afdeling die de naam De Schakel heeft, is gehuisvest in woonzorgcentrum La Valence. De ouderen verblijven maximaal 72 uur op deze afdeling. In dat tijdsbestek wordt passende en ondersteunende zorg geregeld zodat deze patiënten niet onnodig lang in een ziekenhuisbed terecht komen. Denk bijvoorbeeld aan opvang in een verzorgingshuis, passende wijkverpleging of geriatrische revalidatie, met als uiteindelijk doel terugkeer naar de thuissituatie.

De triage van patiënten gebeurt op de SEH en/of HAP van het Maastricht UMC+. De schakelafdeling biedt vervolgens opvang voor maximaal 72 uur. De medische verantwoordelijk ligt bij de eerstelijns gezondheidszorg van Envida. De afdeling wordt dan ook operationeel gerund door zorgprofessionals van Envida, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut en ergotherapeut). Deze zorgprofessionals brengen samen in kaart welke (tijdelijke) extra zorg nodig is.

Contactinformatie

De Schakel is vanaf 8 juni 2020 gehuisvest in woonzorgcentrum La Valence van Envida. Het adres is Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht. De Schakel is bereikbaar via telefoonnummers T 043-631 61 00 / 0612168589. Deze kunt u ook gebruiken voor medisch overleg over uw patiënt.

Gezamenlijk initiatief

De Schakel is een goed voorbeeld van een anderhalvelijns zorginitiatief. Patiënten worden zo buiten de relatief duurdere tweedelijns ziekenhuiszorg gehouden. Deze opvang aan de 'voorkant' is nieuw in Nederland en is een gezamenlijk initiatief van het Maastricht UMC+, Envida, azM Herstelzorg en ZIO. Envida, de thuiszorgorganisaties azM Herstelzorg, Mosae, de Beyart , Sevagram en anderen zorginstanties werken er allen aan mee om patiënten tijdig over te nemen op de gewenste vervolgplek.

Sluit de enquête