stadspoli

De Stadspoli is een nieuwe, snelle en minder dure vorm van zorg die wordt aangeboden door de specialisten van het Maastricht UMC+ en de huisartsen in de regio. De Stadspoli is bedoeld voor alle patiënten met klachten die geen ziekenhuiszorg behoeven. Er zijn twee locaties in Maastricht gevestigd: Stadspoli Oost en Stadspoli West. Specialisten van het Maastricht UMC+ houden er spreekuur voor patiënten die door hun huisarts verwezen zijn.

Om u meer inzicht te geven in welke patiënten wel geschikt en niet geschikt zijn om te verwijzen naar de Stadspoli, zijn per specialisme patiëntenprofielen opgesteld. Hierin wordt tevens aangegeven welke diagnostiek noodzakelijk is voorafgaand aan een verwijzing. De patiëntenprofielen zijn tot stand gekomen in overleg tussen specialisten en huisartsen en worden regelmatig geactualiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.stadspoli.nl onder het kopje 'arts'.

U kunt uw patiënten naar de Stadspoli verwijzen via TIPP. Digitaal via het HIS (Tetra en Mira). In overleg met uw patiënt wordt zo snel mogelijk een afspraak ingepland. Het advies van de specialist wordt binnen 48 uur via lifeline aan u doorgegeven.

Sluit de enquête