ZorgDomein

Vanaf 10 juli, is ook de ordermodule actief  voor het digitaal aanvragen van beeldvorming door huisartsen via ZorgDomein. Nadat eerder dit jaar de verwijsmodule via ZorgDomein live is gegaan, zet het Maastricht UMC+ nu de volgende stap door papierloos aanvragen van beeldvorming voor huisartsen middels een digitale aanvraag mogelijk te maken.

ZorgDomein nu ook voor aanvragen orders beeldvorming

Via ZorgDomein kunnen de huisartsen bij het Maastricht UMC+ de volgende beeldvorming aanvragen*:

  • Röntgenonderzoeken (inclusief mammadiagnostiek)
  • Echo onderzoeken
  • Nucleaire onderzoeken (DEXA en skeletscintigrafie)
  • Na overleg met een radioloog van MUMC is het ook mogelijk om bij specifieke indicaties CT en MRI onderzoeken aan te vragen

*NB: basisartsen en waarnemers dienen namens een gevestigde huisarts de aanvraag in te dienen. 
Om gebruik te maken van Zorgdomein voor doorverwijzing  naar of het aanvragen van orders bij het MUMC+, moet u eerst MUMC+ selecteren in de lijst van ziekenhuizen. 

Meer informatie

ZorgDomein  is een applicatie die er voor zorgt dat verwijzers makkelijker en efficiënter patiënten naar ons ziekenhuis kunnen verwijzen, orderen en meer.  Inmiddels wordt ZorgDomein succesvol gebruikt binnen alle ziekenhuizen in Nederland. Sinds 25 januari 2023 wordt ZorgDomein ook gebruikt door huisartsen voor verwijziging naar  het MUMC+. 

U kunt voor vragen over ZorgDomein in het Maastricht UMC+ terecht bij de huisartsen servicedesk MUMC+ telefoon 043 387 44 80
Maakt u nog geen gebruik van ZorgDomein en wilt u meer informatie, kijk op de site van ZorgDomein voor de mogelijkheden. Bekijk ook de video op deze pagina.

Hoe ziet ZorgDomein er uit in de praktijk
Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête