Ernstig incident in patiëntenzorg vanwege stroomstoring

In de nacht van de donderdag 29 april op vrijdag 30 april heeft er een stroomstoring plaats gevonden op een verpleegafdeling van het Maastricht UMC+. Daardoor viel medische apparatuur uit, waaronder een zogeheten Optiflow waarmee extra zuurstof wordt toegediend. Volgend op de uitval van deze voorziening is de toestand van twee ernstig zieke patiënten verslechterd. Uiteindelijk zijn beide patiënten overleden. We betreuren dit zeer en leven mee met de nabestaanden van de patiënten. Zij krijgen hulp aangeboden bij het verwerken van dit verlies.

Hoe de stroomstoring heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Dit is een ernstig incident in de patiëntenzorg en er is direct een onderzoek gestart om de feiten en omstandigheden duidelijk te krijgen. Er wordt melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Alles wordt in het werk gesteld om herhaling te voorkomen. In verband met het onderzoek en de privacy van patiënten kunnen wij op dit moment verder geen inhoudelijke mededelingen doen over het incident.

Sluit de enquête