Uw medische gegevens

Onze medewerkers van Maastricht UMC+ houden uw medische gegevens bij. Informatie over afspraken, onderzoeken, behandeling komen in uw medisch dossier. U kunt uw medische gegevens via MijnMUMC+ bekijken, downloaden en printen. Staat de gewenste informatie niet in MijnMUMC+? Dan kunt u informatie uit uw dossier aanvragen. Ook is het soms mogelijk om informatie in uw dossier aan te passen of te vernietigen. 

Wat is voor u van toepassing?

Ik wil: 

 • U kunt (een deel van) uw medische gegevens makkelijk thuis bekijken via MijnMUMC+. Deze informatie is vaak in pdf-formaat beschikbaar.  Dit kunt u makkelijk downloaden en printen. In Mijn MUMC+ ziet u:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Uw algemene medische gegevens (bijvoorbeeld allergieën, bloedgroep of risico’s voor uw gezondheid)
  • Aantekeningen die de dokter maakt tijdens uw afspraak. Deze informatie gaat over uw klachten, ziekte en behandeling.  Dit heet ook wel decursus-informatie).
  • Uw afspraken
  • Uw documenten, bijvoorbeeld ontslagbrieven
  • Uitslagen van onderzoeken

  In Mijn MUMC+ vindt u de belangrijkste onderdelen van uw dossier. Zijn er onderdelen die u niet kunt terugzien in Mijn MUMC+, dan kunt u deze aanvragen. Gegevens die in Mijn MUMC+ staan en die u kunt printen, verstrekken wij in principe niet. Wilt u toch een kopie van (een deel van) uw medisch dossier, gebruik dan het aanvraagformulier.

  Naar  MijnMUMC+

  Naar het aanvraagformulier

  U kunt het compleet ingevulde formulier mailen naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl
  Stuur bij de mail altijd een kopie van uw geldig ID-bewijs mee. 

  Woont u in het buitenland of heeft u geen DigiD-code? 

  Dan heeft u geen toegang tot Mijn MUMC+. 
  U kunt wel  een kopie van (een deel) van uw medisch dossier aanvragen via het aanvraagformulier.

   

 • Ook voor kinderen geldt dat de belangrijkste medische gegevens in Mijn MUMC+ zichtbaar zijn. Voor kinderen gelden daarbij drie situaties. 

  Medische gegevens van kinderen tot 12 jaar

  Heeft u het ouderlijk gezag of bent u wettelijke vertegenwoordiger van een kind tot 12 jaar? Dan kunt u de medische  gegevens van dit kind bekijken en printen via MijnMUMC+.  Het kind hoeft dan geen toestemming te geven. Heeft u als ouder die niet het ouderlijk gezag? Dan mag u geen medische gegevens van dit kind bekijken of aanvragen.

  Medische gegevens van kinderen van 12 tot 16 jaar

  U mag het medisch dossier alleen bekijken of aanvragen met toestemming van dit kind.

  Medische gegevens van kinderen  van 16 jaar en ouder

  Iedereen die 16 jaar of ouder is mag zelf beslissen wie toegang heeft tot het medisch dossier. 

  Aanvragen

  Zijn er onderdelen die u en/of uw kind niet kunt terugzien in Mijn MUMC+, dan kunt u deze aanvragen. Gegevens die in Mijn MUMC+ staan en die u kunt printen, verstrekken wij in principe niet.  Wilt u en/of uw kind toch een kopie van (een deel van) uw medisch dossier, gebruik dan het aanvraagformulier.  Kinderen van 16 jaar of ouder vullen dit zelf in. 

  Naar  MijnMUMC+

  Naar het aanvraagformulier 

  Terugsturen

  U kunt het compleet ingevulde formulier mailen naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl. Stuur bij de mail altijd een kopie van uw geldig ID-bewijs mee. Bij kinderen van 12 jaar tot 16 jaar, moet ook altijd het geldig ID-bewijs van het kind worden meegestuurd.  

 • Na een overlijden blijft het beroepsgeheim van dokters gelden. Nabestaanden van een overleden patiënt mogen niet zomaar medische gegevens bekijken of aanvragen. Soms zijn er uitzonderingen waardoor u als nabestaande wel de medische gegevens van een overleden patiënt kunt bekijken of opvragen.  U vindt hierover meer informatie op de website van de Patiëntenfederatie. Om te helpen bij rouwverwerking, is er een nazorggesprek met het ziekenhuis.

  Wilt u als nabestaande van een patiënt of als mentor of curator van een wilsonbekwame patiënt een kopie van (een deel van) het medisch dossier aanvragen, gebruik dan het aanvraagformulier. Bij deze aanvraag moet u een motivatie meesturen. Dat is een wettelijke verplichting. Zonder motivatie kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. U kunt het compleet ingevulde formulier mailen naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl. Stuur bij de mail altijd een kopie van uw geldig ID-bewijs mee. 

  Naar het aanvraagformulier

   

 • U hoeft dit niet zelf aan te vragen. In het MUMC+ werken we met een huisartsenportal. Dit is een streng beveiligd computersysteem voor huisartsen in de regio. Uw huisarts kan via zijn/haar eigen computer de resultaten bekijken van uw onderzoeken en behandelingen.

  Als u in een ander ziekenhuis onder behandeling bent of u bent voor een second opinion in een ander ziekenhuis en uw arts heeft uw patiëntgegevens van het MUMC+ nodig, dan neemt deze behandelend arts zelf contact op met de betrokken arts uit het MUMC+. U moet hiervoor wel toestemming geven.

 • Bent u van mening dat gegevens in uw medisch dossier fout (feitelijk onjuist) zijn? Dan kunt u deze gegevens mogelijk laten wijzigen. Als u het niet eens bent met hoe een arts zaken heeft opgeschreven in uw dossier, kunt u ook uw eigen visie op de behandeling geven. Deze aanvulling voegen wij dan toe aan uw dossier. 

  Ook voor uw kind is het mogelijk om gegevens te wijzigen of aan te vullen in het medisch dossier. Hiervoor gelden dezelfde criteria en leeftijden als voor een aanvraag van medische gegevens uit het dossier van uw kind.  Heeft u het ouderlijk gezag of bent u wettelijke vertegenwoordiger van een kind tot 12 jaar? Dan kunt u de medische  gegevens van dit kind wijzigen of aanvullen.  Het kind hoeft dan geen toestemming te geven.  Is uw kind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, dan mag u alleen correcties of aanvullingen aangeven met toestemming van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan kan het kind zelf een aanvraag indienen om gegevens te corrigeren of aan te vullen met een eigen visie. 

  Wilt u (of uw kind) gegevens in uw dossier wijzigen of aanvullen? Vul dan het wijzigingsformulier in. U kunt het compleet ingevulde formulier mailen naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl. Stuur bij de mail altijd een kopie van uw geldig ID-bewijs mee. Ook dat van uw kind als u namens uw kind iets wilt corrigeren of aanvullen.

  Naar het formulier wijzigen van gegevens

 • U kunt soms ook (delen van) uw medisch dossier laten vernietigen. Of dit kan en mag is afhankelijk van of de wet dit toestaat. Niet alle gegevens mogen vernietigd worden.

  Let op. Als wij uw medische gegevens vernietigen, dan kunnen onze artsen deze informatie niet meer bekijken. Een deel van uw medische geschiedenis is verdwenen.
  Dat kan een behandeling in de toekomst moeilijker maken. 

  Heeft u het ouderlijk gezagof bent u de wettelijke vertegenwoordiger, dan kunt u een aanvraag doen om (delen van) het medisch dossier van uw kind (tot 12 jaar) te laten vernietigen.
  Voor kinderen vanaf 12 jaar gelden dezelfde regels voor vernietiging als voor volwassenen. Zij kunnen daarom zelf een verzoek indienen.
  Om gegevens uit uw medisch dossier of dat van uw kind te laten vernietigen, vult u of uw kind het formulier vernietiging in.  U kunt het compleet ingevulde formulier mailen naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl. Stuur bij de mail altijd een kopie van uw geldig ID-bewijs  mee. Vraagt u dit namens uw kind aan, stuur dan ook het ID-bewijs van uw kind mee,

  Naar het formulier Vernietiging van gegevens  

Kosten

U hoeft niet te betalen voor een kopie van uw medische informatie. Alleen bij het meermaals opvragen van dezelfde gegevens brengen wij kosten in rekening.
• Kopieën van medische verslagen: € 10 per verzoek
• CD-Rom met kopieën van röntgenfoto’s en/of MRI-scan: € 12,50 per verzoek
• Gegevens opgeslagen op microfiche: € 22,50 per verzoek.

Hulp nodig of liever een papieren aanvraagformulier?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of wilt u liever een aanvraagformulier op papier? Onze Patientenservice in de Serrehal van het ziekenhuis kan u helpen.  U kunt ook bellen naar telefoonnummer: 043 387 4567 of een e-mail sturen naar: patientenservice@mumc.nl.
Geef goed aan wat u nodig heeft, dan krijgt u het juiste formulier toegestuurd.

Insturen van uw aanvraag

Per e-mail:  Stuur een e-mail naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl. 
Maak een kopie van het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde legitimatiebewijzen (en eventuele andere aanvullende documenten. 
Sla deze op in PDF-formaat. Voeg de kopieën afzonderlijk toe als losse bijlagen bij uw e-mail.

Per post: Stuur het ingevulde aanvraagformulier samen met de benodigde legitimatiebewijzen en eventuele andere aanvullende documenten  op naar:
Maastricht UMC+
Medisch dossier, KIO
Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht

Welke handtekeningen en legitimatie zijn nodig?

Vergeet niet om een geldige kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Dat mag van uw paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs zijn. Voor sommige aanvragen hebben wij meerdere
legitimatiebewijzen en handtekeningen nodig. Bij een aanvraag voor kinderen, zetten beide ouders of /wettelijk vertegenwoordigers een handtekening. Ook sturen beide ouders of wettelijk vertegenwoordigers een kopie van hun geldig legitimatiebewijs mee. Is uw kind 12 tot 16 jaar oud? Dan zet hij of zij zelf ook een handtekening. En moet ook het legitimatiebewijs van het kind mee gestuurd worden, naast dat van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers.

Vraagt u namens een wilsonbekwame of overleden patiënt aan, voeg dan ook het bewijs toe dat u mentor, curator of op andere wijze gemachtigd bent. Stuur uw eigen legitimatiebewijs mee en dat van de wilsonbekwame patiënt.

Zonder kopie van een geldig legitimatiebewijs nemen wij uw verzoek niet in behandeling. 

Veilig verzenden kopie ID-bewijs.

Wij gebruiken de kopie van uw legitimatie alleen om te controleren of u daadwerkelijk de aanvrager bent. Daarna vernietigen wij deze kopie. Op de website van de overheid leest u hoe u een veilige kopie van uw legitimatiebewijs kunt maken.

Hoe wilt u de gevraagde medische gegevens ontvangen?

Wij sturen u het afschrift van het medisch dossier bij voorkeur via een beveiligde mail opsturen. U krijgt dan een een bericht via www.zorgbericht.nl. U kunt het afschrift ook bij Patientenservice in de Serrehal van het ziekenhuis komen ophalen. Als u het medisch dossier toch liever per post ontvangt sturen wij u dit gratis per aangetekende post. U kunt in het aanvraagformulier uw keuze aangeven.

Sluit de enquête