Infrastructuur en ondersteuning

Infrastructuur

Binnen het Maastricht UMC+ zijn een aantal diensten en voorzieningen beschikbaar voor ondersteuning in de voorbereiding en de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.

DataHub

DataHub biedt data management services voor (niet-)klinische studies aan onderzoekers van zowel het academisch ziekenhuis als de Faculty of Health, Medicine and Life. DataHub streeft ernaar de last van onderzoekers te verlichten met betrekking tot alle aspecten van research data management en beveiligde dataopslag. Onderzoeksdata wordt opgeslagen in de Maastricht Data Repository. Gebaseerd op de FAIR data principes zorgt DataHub ervoor dat research data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar wordt gemaakt.

Data broker

DataHub biedt momenteel data management services aan ongeveer 360 Maastricht UMC+ onderzoekers. Met 290 terabytes en meer dan 200 onderzoeksprojecten in beheer fungeert DataHub als data broker om voor onderzoekers uit meerdere disciplines hergebruik van waardevolle gegevens van het ziekenhuis, de universiteit en daarbuiten mogelijk te maken.

DataHub community

Kennisuitwisseling en samenwerking zijn onontbeerlijk voor innovatie en flexibiliteit. Naast de DataHub medewerkers bestaat het DataHub team uit medewerkers van andere (support)afdelingen die op een reguliere basis bij DataHub werkzaam zijn. Deze nauwe samenwerking wordt bekrachtigd in de DataHub community. 
Bezoek de DataHub portal voor meer informatie over onze services.

Andere diensten en voorzieningen

 

Ondersteuning

 • CRISP
  Centre for Research Innovation, Support and Policy (CRISP) is sinds 2008 actief en heeft als taak de optimale randvoorwaarden te scheppen en te bewaken om zo binnen Maastricht UMC+/FHML excellent onderzoek mogelijk te maken. Kernbegrippen hierbij zijn ondersteuning, infrastructuur en (beleids)advisering. Wij informeren, faciliteren en adviseren zowel bestuurders als onderzoekers. 
   
 • CTCM 
  Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) ondersteunt sinds zijn oprichting in 2005 de onderzoekers in het MUMC+ bij alle facetten van klinisch onderzoek. Het CTCM beheert enerzijds het hele traject van projectfinanciering uit de private geldstroom en maakt de financiële status inzichtelijk. Anderzijds levert het CTCM hoogwaardige, professionele  diensten ter verbetering van klinisch onderzoek. Het CTCM levert deze inhoudelijke diensten met als doel de kwaliteit en effectiviteit van klinisch onderzoek te verhogen. 
   
 • KEMTA
  KEMTA is er voor het ondersteunen, participeren, uitvoeren, en initiëren van kwalitatief hoogstaand multidisciplinair klinisch epidemiologisch en health-technology assessment onderzoek ten behoeve van verbeteringen in de gezondheidszorg.
   
 • Medisch-Ethische Toetsingscommisie azM/UM (METC)
  De medisch-ethische toetsingscommissie van het academisch ziekenhuis Maastricht en Maastricht University (METC azM/UM) is een door de overheid erkende onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissie. Zij beoordeelt medisch-wetenschappelijke onderzoeken met mensen in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).
   
 • Stralenveiligheid 
 • Biologische veiligheid
Sluit de enquête