Onderzoeksinstituten

Het wetenschappelijk onderzoek van het Maastricht UMC+ is voornamelijk ondergebracht in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML). Hier zijn meer dan 1.700 medewerkers werkzaam, onderverdeeld in verschillende onderzoeksinstituten. Ieder met een eigen focus.

Research Institutes

CAPHRI, Care and Public Health Research Institute
CAPHRI is een van de grootste onderzoeksinstituten binnen het Maastricht UMC+, met een focus op innovatie in de gezondheidszorg en onderzoek op het gebied van volksgezondheid. CAPHRI draagt bij aan een betere gezondheid voor iedereen door middel van innovatieve oplossingen voor de zorg en de publieke gezondheidszorg. 

CARIM, Cardiovascular Research Institute Maastricht
CARIM is een van de topinstituten in Europa als het gaat om translationeel cardiovasculair onderzoek. Er wordt internationaal gerenommeerd onderzoek uitgevoerd op het gebied van vasculaire en trombotische aandoeningen, hartritmestoornissen en hartfalen.

GROW, Research Institute for Oncology and Reproduction
GROW heeft een focus op onderzoek en onderwijs op het gebied van zowel genetische en cellulaire mechanismen, als op onderzoek naar omgevings- en leefstijlfactoren die aan de basis liggen van normale (embryonaal en foetaal) en abnormale (oncologie) ontwikkeling van de mens.

NUTRIM, Institute for Nutrition and Translational Research in Metabolism
NUTRIM draagt bij aan gezondheidsbevordering en ‘personalized medicine’ door onderzoek naar de invloed van onder meer leefstijl en metabolisme op het menselijk lichaam. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van gerichte interventies op basis van voeding, beweging en medicatie.

SHE, School of Health Professions Education
SHE is een onderzoeksinstituut voornamelijk gericht op innovatie op het gebied van gezondheidseducatie. Multidisciplinair onderzoek en onderwijs leidt tot verbetering van onderwijsprogramma’s. Op die manier wordt bijgedragen aan goed opgeleide professionals in de zorg en een betere gezondheidszorg in de toekomst.

MHeNs, Mental Health and Neuroscience Institute
MHeNs is een onderzoeksinstituut gericht op een beter begrip van de relatie tussen het brein en menselijk gedrag. Door een combinatie van neuro- en gedragswetenschappen, geneeskunde en ‘life sciences’ kunnen innovaties door middel van translationeel onderzoek worden mogelijk gemaakt.

Interfacultaire instituten

Naast de zes Research Schools van FHML zijn er nog een drietal interfacultaire onderzoeksinstituten die niet alleen bij FHML zijn ingebed maar ook bij andere faculteiten van de Universiteit Maastricht.

M4I, Maastricht MultiModal Molecular Imaging Institute
M4I is een state-of-the-art onderzoeksinstituut op het gebied van moleculaire beeldvorming, waarin de toepassing van verschillende, krachtige en innovatieve beeldvormingstechnieken bij elkaar worden samen gebracht. Deze technieken worden ingezet voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek

MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine
MERLN streeft naar een internationaal leidende positie op het gebied van biomedical engineering. Onderzoek is gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van regeneratieve geneeskunde, zoals weefsel- en orgaanreparatie en regeneratie.

MaCSBio Maastricht Centre for Systems Biology
MaCSBio is er op gericht om computermodellen en wiskundige modellen toepasbaar te maken voor klinische en wetenschappelijke doeleinden. Deze modellen dragen bij aan een beter begrip van biologische systemen en een betere voorspelling van behandeling en ontwikkeling van complexe aandoeningen.

 

Vakgroepen Health, Medicine and Life Sciences
Naar website
Sluit de enquête