Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Klinische Epidemiologie & Medical Technology Assessment

De missie van de afdeling KEMTA is het evalueren van de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van bestaande en innovatieve interventies binnen het gehele zorgcontinuüm, ten behoeve van klantgerichte en duurzame gezondheidszorg. De afdeling houdt zich bezig met het ondersteunen, participeren en initiëren van kwalitatief hoogstaand multidisciplinair onderzoek.

Het merendeel van het onderzoek binnen KEMTA vindt plaats in nauwe samenwerking met de klinische afdelingen en onderzoekers van het Maastricht UMC+. Daarnaast vindt onderzoek voor derden plaats. De afdeling KEMTA voert ook eigenstandig wetenschappelijk onderzoek uit met als doel om de methodologie binnen de epidemiologie en health technology assessment verder door te ontwikkelen.

In het Visiedocument 2016-2020 heeft KEMTA haar ambities en doelstellingen beschreven die passen binnen de strategie van het Maastricht UMC+: 'Gezond Leven'.

Sluit de enquête