Valorisatie en ondernemerschap

Valorisatie
Maatschappelijk interessante vindingen van Maastrichtse wetenschappers moeten natuurlijk niet in een la blijven liggen. Die moeten de markt op; vertaald naar maatschappelijke, economische of financiële waarde. In samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijk relevante organisaties richten het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht zich op het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid door gerichte valorisatieactiviteiten. De Brightlands Maastricht Health Campus biedt onder andere ondersteuning in ondernemerschap en het creëren van waarde uit kennis.
Sluit de enquête