De afdeling KEMTA van het Maastricht UMC+ maakte vanaf maart 2020 aanvankelijk dagelijks en later wekelijks een zogeheten evidence update. Deze bestaat uit een overzicht van websites waar veel betrouwbare informatie over COVID-19 is te vinden, achtergrondinformatie, rapid reviews die door KEMTA zijn uitgevoerd, en korte samenvattingen en links naar rapid reviews die door andere groepen zijn uitgevoerd. Tenslotte bevat het korte termijn prognoses van aantal positief geteste patiënten, patiënten die opgenomen zijn (geweest), en patiënten die opgenomen zijn op de IC. Het hielp beleidsmakers en zorgverleners om op efficiënte wijze op de hoogte te blijven van de laatste kennis rond COVID-19. Inmiddels is deze informatie ook goed vindbaar via de reguliere kanalen (overheid, kennisinstituten en vakorganisaties), en de evidence update niet meer nodig. 

Hieronder vindt u laatste versie. Uiteraard kan u altijd indien behoefte is aan methodologische ondersteuning bij de opzet, uitvoer of rapportage van wetenschappelijk onderzoek (zoals bijvoorbeeld systematische reviews, patiëntgebonden onderzoek, modelmatige analyse en organisatie van zorg onderzoek) contact met ons opnemen.

Animatie weergave van coronavirus (iStock)
iStock
Sluit de enquête