Expertise en werkwijze

Expertise

KEMTA biedt unieke expertise en ruime ervaring op het gebied van Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment methodologie. Klinische epidemiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de methodologie van patiëntgebonden onderzoek, met name op het gebied van accuratesse en reproduceerbaarheid van diagnostische testen, effectiviteit van therapie en het zo goed mogelijk schatten van prognoses. Medical Technology Assessment (nu meestal Health Technology Assessment (HTA) genoemd) is de multidisciplinaire wetenschap die zich richt op brede evaluatie van technologieën in de gezondheidszorg, gedurende de gehele levenscyclus van een technologie – van idee naar gebruik. Het doel van HTA is besluitvorming te informeren ten einde een rechtvaardig en doelmatig en kwalitatief hoogstaand zorgsysteem te bevorderen.

Werkwijze 

KEMTA werkt samen met onderzoekers en andere medewerkers van het Maastricht UMC+. Deze samenwerking kan ad hoc en eenmalig zijn, maar ook structureel en langdurig. Variërend van gevraagd en ongevraagd voorlichting over subsidiemogelijkheden, masterclasses, en inhoudelijke consultatie, tot participatie in subsidieaanvragen, promotie-trajecten, zorglijnen en beleidsprocessen. Daarnaast voert KEMTA beperkt eigenstandig (methodologisch) onderzoek en onderzoek voor derden uit, ondergebracht in de Schools en met partners binnen het Maastricht UMC+, om de wetenschappelijk kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers op peil te houden.  

KEMTA heeft vijf expertisegebieden

1. Statistiek en methodologie
 • Onderzoeksdesign en statistisch analyse plan 
 • Statistische analyse van trialdata 
 • Statistische analyse van observationele data 
 • Predictiemodellen
 • Diagnostisch onderzoek
2. Economische evaluaties
 • Trial-based en model-based economische evaluaties (kosteneffectiviteit/-utiliteit)
 • Van vroege innovaties (early HTA) tot interventies en implementatie
 • Return-on-investment en cost-of-illness studies
3. Uitkomsten- en preferentieonderzoek
 • Patiëntuitkomstenonderzoek
 • Ontwikkeling en validatie van PROMS 
 • Ontwikkeling van Core Outcome Sets
 • Preferentie- en satisfactieonderzoek
4. Kwalitatief en mixed methods onderzoek

 

5. Literatuuronderzoek
 • Systematische reviews 
 • Meta-analyse
Samenwerken
Sluit de enquête