Partners

KEMTA

Klinische Epidemiologie & Medical Technology Assessment

Missie
De missie van de afdeling KEMTA is het evalueren van de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van bestaande en innovatieve interventies binnen het gehele zorgcontinuüm, ten behoeve van klantgerichte en duurzame gezondheidszorg.

Het merendeel van het onderzoek binnen KEMTA vindt plaats in nauwe samenwerking met de klinische afdelingen/onderzoekers van het Maastricht UMC+. De afdeling houdt zich bezig met het ondersteunen, participeren en initiëren van kwalitatief hoogstaand multidisciplinair onderzoek. Om de wetenschappelijke kennis en vaardigheden op peil te houden voert KEMTA ook eigenstandig wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast vindt onderzoek voor derden plaats.

In het Visiedocument 2016-2020 heeft KEMTA haar ambities en doelstellingen beschreven die passen binnen de strategie van het Maastricht UMC+: 'Gezond Leven'.

Masterclasses

Kijk hier voor de data van de KEMTA masterclasses

Wat vindt u van deze pagina?