ZIO (Zorg in Ontwikkeling) is een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland die huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten ondersteunt. Voorheen heette ZIO de Regionale HuisartsenZorg (RHZ).
ZIO ontwikkelt samen met de zorgverleners de ketenzorgprogramma's in de regio. Met de ketenzorgprogramma's wordt beoogd de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening in de regio te optimaliseren door het leveren van kwalitatief hoogstaande geïntegreerde eerstelijnszorg tegen beheersbare kosten.

Binnen de ketenzorg werkt de huisarts en de praktijkondersteuner veel samen met andere betrokken zorgverleners zoals specialisten en verpleegkundigen van het MUMC+, diëtisten, fysiotherapeuten, optometristen, podotherapeuten, pedicures, psychologen en GGZ instellingen in de regio. De huisarts of de praktijkondersteuner zijn meestal de centrale zorgverlener.

Vanuit ZIO is een aantal ketenzorgprogramma's gecontracteerd namelijk ketenzorg voor:

Diabetes mellitus type 2 (DM2)

Mensen met diabetes mellitus type 2 hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en problemen met de nieren, ogen en voeten. Om deze complicaties te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen is in de regio Maastricht-Heuvelland door ZIO eerstelijns ketenzorg diabetes mellitus type 2 (DM2) ontwikkeld.


Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. COPD is een verzamelnaam voor twee longziekten: chronische bronchitis en longemfyseem. Ketenzorg COPD wordt in de regio Maastricht - Heuvelland vanaf 1 oktober 2008 door zorgverzekeraar VGZ gecontracteerd.  Het doel van de ketenzorg COPD is om gestructureerde, toegankelijke, betaalbare en goede zorg te leveren aan mensen met COPD.


Hart- en Vaatziekten (HVZ)

Aandacht voor het voorkomen en behandelen van hart- en vaatziekten is van groot belang. In de regio Maastricht-Heuvelland is ZIO daarom gestart met ketenzorg voor mensen met een hart- en vaatziekte (ketenzorg HVZ). Ook mensen met een verhoogd risico op een hart- en vaatziekte, zoals een hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol, komen voor deze ketenzorg in aanmerking. Het belangrijkste doel van ketenzorg HVZ is het bieden van een goede kwaliteit van zorg.


Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Vanuit ZIO is eerstelijns ketenzorg voor de geestelijke gezondheid (ketenzorg GGZ) ontwikkeld voor mensen met GGZ problematiek in de huisartsenpraktijk. Ketenzorg GGZ is een regionale uitwerking van de zorg beschreven in de multidisciplinaire CBO-richtlijn depressieve stoornis en angststoornissen en de gelijknamige NHG-standaarden. Het doel van ketenzorg GGZ is om gestructureerde, betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg te leveren aan mensen met GGZ-problematiek. Ketenzorg GGZ richt zich specifiek op de diagnostiek van GGZ problematiek en de behandeling en follow-up van patiënten met een depressieve en/of angststoornis.


Complexe Zorg; ketenzorg voor kwetsbare ouderen (GOUD)

Voorbereid op de toekomst!
Voor huisartsenpraktijken is het belangrijk zich voor te bereiden op de groeiende groep thuiswonende ouderen.
Welke ontwikkelingen zijn van belang voor huisartsen?
1. Steeds meer ouderen in de praktijk
2. Mensen worden steeds ouder dus meer complexe problematiek
3. Versobering AWBZ waardoor meer complexe problematiek in thuissituatie

 

Sluit de enquête