Het Regionale Consultatieteam Palliatieve zorg bestaat uit een groep deskundigen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg. Het team bestaat uit een internist, een specialist ouderengeneeskunde, een oncoloog, twee verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een coördinator. Het team verricht ongeveer 600 consulten palliatieve zorg per jaar.

Het Regionale Consultatieteam geeft telefonische adviezen aan professionals met vragen over palliatieve zorg, ongeacht het ziektebeeld of de verblijfplaats van de patiënt. Het team neemt de behandeling van de patiënt niet over. Indien nodig wordt de patiënt ook aan bed bezocht, thuis, in het ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis of hospice. Consulten worden multidisciplinair besproken en met de consultvrager geëvalueerd.

Het team is voor artsen en verpleegkundigen bereikbaar van 9.00 uur - 23.00 uur op werkdagen en van 9.00 uur - 18.00 uur in de weekenden en op feestdagen. Telefoonnummer 0900-7255486.

Ga voor meer informatie naar de website Expertisecentrum Palliatieve Zorg MUMC+.

Sluit de enquête