Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Als u voor het eerst een afspraak in het Maastricht UMC+ heeft, moet u zich persoonlijk inschrijven bij het Servicepunt Patiëntenregistratie op het poliplein. Het is verstandig 25 minuten eerder dan de afspraaktijd aanwezig te zijn om u in te schrijven als nieuwe patiënt. U krijgt dan direct een patiëntenpasje.

Aan de balie vragen wij om uw geldig identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs. Een identiteitsbewijs mag niet verlopen zijn. Onder een identiteitsbewijs verstaan wij:

  • paspoort;
  • Nederlands rijbewijs;
  • identiteitskaart;
  • vreemdelingendocument.

Waarom moet u altijd een identiteitsbewijs bij zich hebben?

Elke patiënt die wordt gezien in het Maastricht UMC+, dient een identiteitsbewijs bij zich te hebben. 
Deze is nodig om:

  • risico's te verminderen door bijvoorbeeld persoonsverwisseling;
  • misbruik met zorgpassen tegen te gaan;
  • te voorkomen dat de factuur naar uzelf wordt gestuurd en niet naar uw verzekeraar.

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat het ziekenhuis beschikt over de juiste gegevens van u. Als uw adres, telefoonnummer, huisarts, apotheek of zorgverzekering wijzigt, verzoeken wij u dit door te geven via mail pr@mumc.nl of telefoon 043 - 387 68 33.


Openingstijden Servicepunt Patiëntenregistratie

Het Servicepunt Patiëntenregistratie is geopend van maandag tot en met vrijdag op de volgende tijden:

  • van 08:00 tot 12:00;
  • en van 13:30 tot 16:30.
Patiëntenregistratie
Sluit de enquête