Rechten en plichten

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen u en de zorgverlener (artsen en verpleegkundigen). Zowel u als de zorgverlener hebben op grond van deze wet een aantal rechten en plichten. Voor meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt, kijk op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Informatie en toestemming

U hebt recht op duidelijke informatie over onderzoek, diagnose en de behandeling van uw aandoening. De artsen lichten u voor over eventuele risico’s van onderzoek en behandeling, over andere keuzemogelijkheden en over de vooruitzichten. Als patiënt beslist u uiteindelijk zelf of u een bepaalde behandeling of onderzoek wil ondergaan. Geef het duidelijk aan als u voor een bepaalde behandeling of onderzoek géén toestemming geeft.

U kunt gebruikmaken van een schriftelijke wilsverklaring voor situaties waarin u denkt niet in de gelegenheid te kunnen zijn zelf te beslissen. U mag eventueel iemand anders aanwijzen die in voorkomende gevallen namens u beslist. Het is dan wel van belang dat u dit schriftelijk kenbaar maakt.

Privacy

U kunt van het ziekenhuis verwachten dat men u met alle zorgvuldigheid behandelt, dat men rekening houdt met uw zelfstandigheid en uw levensbeschouwing en dat men uw persoonlijke gegevens als strikt vertrouwelijk beschouwt. Het ziekenhuis beschermt uw privacy. Lees onze volledige Privacyverklaring 

Uw persoonsgegevens worden zoals gebruikelijk in één of meer persoonsregistraties opgenomen. In het Maastricht UMC+ is een privacyreglement van kracht. Hierin staan bepalingen die u inzicht verschaffen in de wijze waarop het Maastricht UMC+ uw medische gegevens registreert. Als u hierover vragen hebt kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, telefoonnummer 043-387 59 10.

Plichten

Naast de genoemde rechten heeft u als patiënt ook plichten:

  • Het is belangrijk dat u de behandelend arts duidelijk en volledig informeert, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
  • Artsen en verpleegkundigen rekenen op uw volledige medewerking bij de behandeling die met u is afgesproken.
  • U betaalt de rekeningen van het ziekenhuis (rechtstreeks of via uw ziektekostenverzekeraar).

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas mee naar het Maastricht UMC+!  Als u zich nog niet bij ons heeft gelegitimeerd (en uw burgerservicenummer BSN bij heeft laten registreren) of geen patiëntenpas heeft, kunt u zich vóór uw afspraak melden bij het servicepunt Patiëntregistratie, route 7 niveau 1.

Sluit de enquête