Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn twee soorten onderzoek. Als u gezondheidsklachten hebt, gaat u 'voor onderzoek' naar het ziekenhuis. Een arts onderzoekt u, om de oorzaak van uw klachten te vinden. Het doel is om u beter te maken. Dit heet diagnostisch onderzoek.

Daarnaast is er medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel daarvan is:

  • betere behandelingen voor ziekten te vinden
  • meer over een ziekte te weten te komen
  • een ziekte op te sporen.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek gebeurt dus niet in de eerste plaats om u beter te maken.

Wilt u meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?

In bepaalde gevallen vragen we de persoonlijke medewerking van een patiënt voor een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard wordt uitvoerig gesproken over de aard van het onderzoek en het eventuele ongemak dat een patiënt kan verwachten. Neemt u deel aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan gebeurt dat anoniem.

Natuurlijk bepaalt u zelf of u aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen. U kunt altijd, zonder opgaaf van redenen, weigeren. Dat heeft geen gevolg voor de verdere behandeling.

Meer algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure van het Ministerie van VWS: 'Medisch wetenschappelijk onderzoek'. Wordt u inderdaad gevraagd om deel te nemen aan een specifiek onderzoek, dan ontvangt u van degene die het onderzoek uitvoert (een arts of wetenschapper) alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk.

Gezondheidsonderzoek

Naast het 'gewone' medisch-wetenschappelijk onderzoek vindt in het Maastricht UMC+ ook gezondheidsonderzoek plaats. Dit is medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van al verzamelde medische gegevens of afgenomen lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed of lichaamsweefsel.

Volgens de wettelijke regeling mag een ziekenhuis uw medische gegevens of lichaamsmateriaal voor gezondheidsonderzoek gebruiken, voor zover deze gegevens voor het onderzoek nuttig zijn. Bij gezondheidsonderzoek hoeven wij uw toestemming niet te vragen, op voorwaarde dat de gegevens door uw arts van een nummer voorzien - gecodeerd - zijn. Zo kan de onderzoeker niet zien van wie de gegevens afkomstig zijn.

Als u bezwaar hebt tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens of lichaamsmateriaal, kunt u dit kenbaar maken door het invullen van het Formulier aantekenen van bezwaar

Wilt u als proefpersoon meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Ook als u niet onder behandeling bent in het ziekenhuis kunt u in bepaalde gevallen meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Kijk op de lijst van lopende onderzoeken waaraan u kunt deelnemen als proefpersoon.

Onze onderzoeken Wilt u als vrijwilliger meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?
Naar de onderzoeken
Sluit de enquête