Als u voor een onderzoek of operatie meer dan één dag in het ziekenhuis moet blijven, verzorgt het Opnamebureau de planning van uw opname.

Het Opnamebureau informeert u ook – telefonisch of schriftelijk - over de opnamedatum en de tijd en plaats waar u zich op de dag van de opname kunt melden.

Mocht u op de aangegeven dag of het aangegeven tijdstip verhinderd zijn, dan vragen wij u dat zo snel mogelijk aan het Opnamebureau door te geven. Daarmee kan een andere patiënt geholpen zijn.

Voor bepaalde behandelingen geldt een wachtlijst. Het Opnamebureau zet u op de wachtlijst.

Het Opnamebureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 043 - 387 73 30

U vindt het Opnamebureau op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond).

Belangrijk!

Verandert uw telefoonnummer, emailadres of huisadres?

Geef het dan meteen door aan het Opnamebureau, telefoon: 043 - 387 73 30.
Zo voorkomt u dat uw oproep u niet op tijd bereikt.
Geef uw nieuwe telefoonnummer, emailadres of huisadres óók door aan het Servicepunt patiëntenregistratie, telefoon: 043 - 387 68 33 of 043 - 387 68 34. We zijn telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30.

Verandert u van huisarts of ziektekostenverzekeraar?

Geef het dan meteen door aan het Servicepunt Patiëntenregistratie en Zorgkosten, telefoon:
043 - 387 68 33 of 043 - 387 68 34.
U vindt het Servicepunt Patiëntenregistratie en Zorgkosten op niveau 1 op het Poliplein (zie de interactieve plattegrond).

Uitstel opname

Helaas kan het voorkomen dat uw opname of operatie uitgesteld moet worden. Redenen hiervoor kunnen zijn:
  • er moet voorrang gegeven worden aan een spoedoperatie
  • er is geen bed vrij op de afdeling
  • u bent grieperig of uw bloedwaarden zijn niet in orde.

Vanzelfsprekend stellen wij u in een dergelijk geval direct op de hoogte en spreken we een nieuwe datum voor opname met u af.

admission office
Sluit de enquête