Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Mocht u niet tevreden zijn, opmerkingen of verbeterpunten hebben dan kan dit met de verpleegkundige besproken worden. Als u er niet samen uit komt dan kan een gesprek met de unitleidster een mogelijkheid zijn. Mochten dit geen opties zijn dan verwijzen we naar de klachtenpagina van het ziekenhuis.

Sluit de enquête