Voor sommige onderzoeken dient u eerst een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Afhankelijk van de afdeling:

  • belt u zelf voor een afspraak
  • worden de datum en het tijdstip van de afspraak telefonisch of per post aan u doorgegeven.

Hoe de gang van zaken is bij de afdeling waar u moet zijn, staat hieronder vermeld.

Belangrijk

Het kan zijn dat u voor een onderzoek nuchter moet zijn. Dat betekent dat u vanaf 22.00 uur op de dag vóór het onderzoek niet meer mag eten. Wel kunt u water of thee zonder melk en suiker drinken. U mag geen koffie drinken en niet roken.

Afdeling Radiologie (Röntgen)

Telefoon: 043 387 53 85 of 043 387 53 86 (Diagnostisch Centrum).

U belt zelf voor een afspraak met het Diagnostisch Centrum.

Op de dag van de afspraak meldt u zich 15 minuten voor de afspraak bij de balie van het Diagnostisch Centrum. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond).

Na inschrijving wordt u doorverwezen naar de juiste wachtkamer of balie van de afdeling Radiologie.

Hart en Vaat Centrum

Nadat uw huisarts het aanvraagformulier voor het onderzoek naar het ziekenhuis heeft gestuurd, geeft het Hart en Vaat Centrum de afspraak per post of telefonisch aan u door.

Op de dag van de afspraak meldt u zich 15 minuten voor de afspraak aan de balie van het Hart en Vaat Centrum. U vindt het Hart en Vaat Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond).

Het Hart en Vaat Centrum is telefonisch bereikbaar via 043 387 77 44.

Gynaecologische echo

Telefoon: 043 387 53 85 of 043 387 53 86 (Diagnostisch Centrum).

U belt zelf voor een afspraak met het Diagnostisch Centrum.

Op de dag van de afspraak meldt u zich 15 minuten voor de afspraak bij de balie van het Diagnostisch Centrum. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond).

Na inschrijving wordt u doorverwezen naar de balie van de Polikliniek Gynaecologie.

Afdeling Endoscopie

Nadat uw huisarts het aanvraagformulier voor het onderzoek naar het ziekenhuis heeft gestuurd, geeft de afdeling Endoscopie de afspraak per post aan u door.

Op de dag van de afspraak meldt u zich 15 minuten voor de afspraak bij de balie van het Diagnostisch Centrum. U vindt het Diagnostisch Centrum op niveau 1 (zie de interactieve plattegrond).

Na inschrijving wordt u doorverwezen naar de balie van de afdeling Endoscopie.

Het afdeling Endoscopie is telefonisch bereikbaar via 043 387 77 00.

 

 

Sluit de enquête