Prikpunten in de omgeving van Maastricht

De openingstijden van een prikpunt zijn beperkt. Onze medewerk(st)er van de bloedafname dienst is aanwezig op de vermelde “aanmeld tijd”. De medewerk(st)er blijft op het prikpunt tot bij de laatste patiënt bloed is afgenomen. 

U kunt niet terecht op een prikpunt als:
  • U bloed moet laten prikken voor een speciale test. U huisarts informeert u daarover.
  • U trombose patiënt bent voor uw periodieke controle
  • Uw kind geprikt moet worden. Er wordt op de prikpunten geen bloed geprikt bij kinderen

Neem altijd een legitimatiebewijs mee. De medewerk(st)er kan u vragen zich te legitimeren.

 

Eijsden 

Sociaal Centrum Eijsden
Prins Hendrikstraat 21,
6245 ED, Eijsden

Aanwezigheidsdagen: maandag en donderdag
Aanmeldingstijd: 9.15 uur

St. Geertruid (vanaf 1 februari 2023 geopend) 

Huisartsenpraktijk St. Geertruid
Burg. Wolfsstraat 3
6265 AA St. Geertruid

Aanwezigheidsdagen: maandag en donderdag
Aanmeldingstijd: 8.30 uur

Eijsden prikpost
Sluit de enquête