Identificatieplicht & burgerservicenummer

In de gezondheidszorg geldt de identificatieplicht en is het registreren van het burgerservicenummer (BSN) verplicht, ook in het Maastricht UMC+. Dat betekent dat iedereen die een afspraak heeft in ons ziekenhuis zich moet kunnen legitimeren en het burgerservicenummer moet laten registreren. Neem daarom altijd een geldig legitimatiebewijs mee naar het Maastricht UMC+! Ook heeft u voor iedere afspraak uw patiëntenpas nodig.

Bent u al langer patiënt in het Maastricht UMC+, maar heeft u zich nog niet bij ons gelegitimeerd en/of uw burgerservicenummer nog niet laten registreren? Dan moet u dat alsnog doen (vóór uw afspraak). U kunt uw burgerservicenummer (BSN) laten registreren bij het Servicepunt patiëntenregistratie. Heeft u nog geen patiëntenpas van het Maastricht UMC+? Ook daarvoor kunt u terecht bij het Servicepunt patiëntenregistratie. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

U vindt het Servicepunt patiëntenregistratie op niveau 1 op het Poliplein (zie de interactieve plattegrond). Het Servicepunt is op werkdagen geopend van 07.30 tot 17.00 uur.

Veel gestelde vragen over het burgerservicenummer (BSN)

1. Wat betekent BSN? Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer en vervangt het sofinummer. Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN. Het BSN heeft een paar belangrijke voordelen: betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens, voorkomen van persoonsverwisseling, betere bescherming tegen identiteitsfraude. Meer informatie over het burgerservicenummer (BSN) vindt u op de website van de Rijksoverheid

2. Wat heeft BSN te maken met EPD? Het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt om de juiste patiëntgegevens aan de juiste persoon te koppelen. Dat is belangrijk als een andere zorgverlener uw medische gegevens wil opvragen. Het uitwisselen van uw medische gegevens via het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gebeurt in de toekomst op basis van uw BSN. Op die manier zullen minder fouten worden gemaakt en wordt frauderen moeilijker.

3. Wie gebruiken het BSN in de zorg? In de Wet gebruik BSN in de zorg (2008) is vastgelegd welke partijen het BSN moeten gebruiken: zorgaanbieders (bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen, apothekers, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en indicatieorganen (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg).

4. Komt het BSN op het patiëntenplaatje te staan? Het BSN komt vooralsnog niet op uw patiëntenplaatje (‘ponsplaatje’) te staan. Mogelijk gaat dit in de toekomst wel gebeuren.

5. Heb ik een nieuw patiëntenplaatje nodig? U hoeft alleen een (nieuw) patiëntenplaatje te laten maken als u nog niet eerder in ons ziekenhuis was of bij wijzigingen in uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld ander adres, huisarts of verzekering). U gaat dan naar het servicepunt patiëntenregistratie op het poliplein en laat hier een nieuw plaatje maken. Op het nieuwe plaatje staan behalve uw naam en geboortedatum, enkele nummers die nodig zijn voor interne administratieve verwerking en uitwisseling: een SAP nr. en een iSoft nr.

6. Heeft mijn kind ook een BSN? Ja. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, vanaf de geboorte. Elk kind is verplicht een eigen legitimatiebewijs bij zich te hebben op grond van de Wet op de identificatieplicht (WID). Op dit legitimatiebewijs staat het eigen BSN van uw kind.

7. Mag ik zelf het BSN van mijn partner doorgeven? Ja dat mag, mits u een geldig legitimatiebewijs van uw partner bij zich heeft. U mag eventueel ook het BSN van andere familieleden doorgeven of van iemand voor wie u bijvoorbeeld een zorgtaak verricht. Neem wel altijd een geldig legitimatiebewijs van betreffende persoon mee.

8. Wat is een geldig identiteitsbewijs? Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Alleen een verzekeringspas is niet voldoende. Ook een bromfietscertificaat (‘scooterrijbewijs’) is geen geldig legitimatiebewijs. Meer info

9. Verlopen identiteitsbewijs niet geldig bij zorgverlener Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener. U moet dan een nieuw identificatiebewijs aanschaffen.

10. Spoedeisende hulp en legitimeren Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt u eerst geholpen. 

11. Mag ik een kopie van mijn paspoort of identiteitsbewijs overleggen? Nee, dit zijn geen geldige identiteitsbewijzen.

12. Hoef ik mijn BSN maar eenmalig te laten registreren? Ja, in het azM / Maastricht UMC+ hoeft u dat maar één keer te laten doen. Gaat u echter naar een ander ziekenhuis, dan moet u ook daar eenmalig uw burgerservicenummer laten registreren. U heeft daarvoor altijd een geldig identiteitsbewijs nodig.

Sluit de enquête