Een beroep doen op de Geschillencommissie Ziekenhuizen

Mocht u van mening zijn dat uw klacht of claim niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen. Het Maastricht UMC+ is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. 

De geschillencommissie doet in principe binnen zes maanden uitspraak. De uitspraak is bindend. De Geschillencommissie is onafhankelijk. In tegenstelling tot de Klachtencommissie van het Maastricht UMC+ kan de Geschillencommissie ook een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,--. Meer informatie over de Geschillencommissie Ziekenhuizen vindt u op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/ziekenhuizen/.

Aan de behandeling van de klacht bij de geschillencommissie zijn kosten verbonden. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kunt u ook rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht. Ook hier leest u meer over op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/ziekenhuizen/.

Sluit de enquête